Amning

Jeg er tilfreds med, at forvaltningen har forsikret mig om, at der ikke er nogen idrætshaller, svømmehaller eller klubhuse på Frederiksberg, hvor det ikke er tilladt at amme en baby. Alt andet ville da også med det samme have fået mig til at stille et beslutningsforslag, der havde sikret ammefriheden.

Frederiksberg Svømmehal har dog inden for den seneste måned haft en henvendelse i forbindelse med amning i cafeen, hvor svømmehallens ledelse har taget kontakt til forpagteren og sikret at det er muligt at amme her. I SF er vi glade for at svømmehallen selv med det samme tog sagen i egen hånd.

I forhold til de generelle forhold for ammende mødre finder jeg det sørgeligt, at Ligebehandlingsnævnet har besluttet, at det er i orden, at café-ejere afviser mødre, som ammer deres børn. Det sker ud fra et argument om, at det kan krænke andres blufærdighed, at mødre ammer deres sultne barn.

Jeg er fortsat målløs over nævnets tilgang til noget så naturligt som babyer der har brug for mad.

Reelt bortvises kvinder fordi de stiller deres kropsfunktion til rådighed for en ny borger. Det giver ingen mening at babyer ikke må få deres mad på et sted, hvor der sælges mad, bare fordi maden kommer fra et bryst og ikke fra en stegepande.

Med den tilgang, sender man som samfund et signal om at ammende mødre helst skal opholde sig i hjemmet. Tro mig – som ægtemand og far kan jeg forsikre, at det ikke er en god ide.

(Bragt i Lokalavisen Frederiksberg den 20. juni 2013)