Manglende lærlingepladser i Metrobyggeriet

Når man bruger over 21 mia. kr. på en metrocityring, er det samtidig en investering der som minimum bør medvirke til at uddanne fremtidens folk. Ja, man kan mene, at disse lærlinge og praktikanter kunne have taget del i verdens dyreste uddannelse.

I Metroselskabet og ejerkredsen forsøgte man via frivillige aftaler mellem parterne – CMT (Copenhagen Metro Team), Dansk Byggeri, 3F, BAT og LO – at skabe ca. 5-7 % praktik- og lærlingepladser, hvilket svarer til ca. 20-30 praktikanter og lærlinge ud af de ca. 400 ansatte. Men denne frivillige strategi har nu vist sig at være totalt fejlslået. Metroselskabet erkender dette i sin årsrapport 2012 fra april i år.

Resultatet var nemlig, at der i januar 2013 kun var etableret 2 lærlingepladser. Det er et chokerende lavt tal. Nu forsøger parterne sig så med en supplerende aftale, der giver CMT mulighed for at ansætte lærlinge, som herefter udlånes til underentreprenøren, og dette projekt skal følges af en task force. Med udgangen af maj måned i år er der 14-15 lærlinge tilknyttet projektet. Det ændrer dog ikke på, at udviklingen bør føre til selvransagelse hos ejerkredsen og Metroselskabet. Frivillighed er normalt godt, men på dette felt står det uddannende samfund tilbage som tabere. Fremadrettet bør der i ejerkredsen arbejdes med lærlinge- og praktikpladser ud fra klart definerede krav i udbuddet.

(Bragt i Information den 11. juni 2013 under titlen ‘Definer krav om lærlinge i udbud’)