SF vil have ændret udvalgsstrukturen

SF’s rådmand Balder Mørk Andersen tager nu hul på debatten om hvordan udvalgsstrukturen bør se ud efter kommunalvalget til november i år. Erfaringen fra indeværende valgperiode gør nemlig, at SF finder det nødvendigt at få foretaget nogen justeringer.

”Som SF anskuer det er den nuværende struktur mest af alt et resultat af, at de konservative har fundet det opportunt med en struktur der tilvejebringer flest mulige formandsposter med dertilhørende aflønning. I SF finder vi således ikke grundlag for at holde hånden under et pseudoudvalg som Drifts- og Forsyningsudvalget, der har så diminutive dagsordener at det ikke giver reel mening, siger Balder Mørk Andersen.

Desuden mener SF, at Socialudvalget bør sammenlægges med Arbejdsmarkedsudvalget for i højere grad at bruge ressourcerne bedre. Her er nemlig tale om to udvalg der sjældent har lange dagsordener, og hvor der desuden opleves sammenfaldende problemstillinger. Ydermere har man fra konservativ side kunnet leve med at Arbejdsmarkedsudvalget overhovedet ikke holder møder i januar, selvom der ofte i denne måned opleves generelle strukturændringer på området.

Hvad angår Magistraten, og de resterende stående udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget, Undervisningsudvalget, Børneudvalget, By- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget lægger SF ikke op til ændringer, om end Balder Mørk Andersen bemærker, at sidstnævnte udvalg ikke er det med de længste dagsordener, hvorfor man er villig til at indgå i konstruktive drøftelser med de andre partier om dette aspekt.

Udover dette foreslår SF, at netselskabs-bestyrelserne under Frederiksberg Energi A/S lægges sammen til en samlet bestyrelse. Det vil sige, at der fx fremover kun skal være en samlet formand for de fem A/S-netselskaber Frederiksberg Vand, Frederiksberg Kloak, Frederiksberg Bygas, Frederiksberg Fjernvarme og Frederiksberg Fjernkøling . Om forslaget fortæller Balder Mørk Andersen:

”I den periode jeg sad i først to og siden tre af bestyrelserne, oplevede jeg det som noget nær meningsløst når formandsrollen på et og samme møde kunne skifte mellem de tre tilstedeværende konservative medlemmer, som så skiftevis kunne læse op af et papir med omtrent samme ordlyd. Ydermere betyder det et unødigt administrativt bureaukrati for Frederiksberg Forsyning. Det ville være komisk, hvis altså ikke det var fordi det skete for borgernes penge. ”

(Bragt i Frederiksberg Bladet den 5. marts 2013)