Fysioterapi til kommunens ansatte

SF gjorde i budget 2013 atter en dyd ud af at tydeliggøre, at vi er partiet der kærer sig om kommunens medarbejdere. Hvorfor? Jo, fordi vi for det første mener, at en kommune som Frederiksberg bør være blandt de fremmeste i arbejdet for at sikre de bedste vilkår for de ansatte. For det andet, fordi vi erkender, at det er økonomisk tunge år, med rigeligt med effektiviseringer, hvor mange medarbejdere uvægerligt kommer til at ‘løbe’ både mere effektivt og hurtigere. Og for det tredje fordi vi ved, at det i den sidste ende kommer borgerne på Frederiksberg til gode, at de ansatte er tilfredse, sunde og raske.

I budgettet afsattes der 800.000 kr. årligt, til fysioterapi for kommunens medarbejdere. Det gør ikke alene en sommer, så det var om at bruge midlerne klogest. Det gør vi nu ved at forankre tilbuddet i Sundhedscentret, hvor 4 deltids fysioterapeuter vil kunne udføre individuelle behandlinger, vejledning, ergonomi for arbejdspladser samt dokumentere om det har den ønskede effekt fx over for arbejdsskader og sygefravær. Tanken er nemlig at understøtte trivsel, et godt arbejdsmiljø og samtidig give den enkelte medarbejder mulighed for at arbejde med egen sundhed.

Ergonomisk vejledning vil blive foretaget på de enkelte arbejdspladser, inden for normal arbejdstid, hvorimod individuelle behandlinger skal gennemføres udenfor medarbejdernes arbejdstid mellem kl. 14.30 til 18.00 mandag til torsdag, således at de ansatte har god mulighed for at passe behandlingen ind uden for arbejdstiden.

I SF påstår vi ingenlunde, at dette tiltag alene bringer kommunen op på det ønskede niveau, og vi har da også fortsat tænkt os at have fokus på det i de kommende års budgetter. Men det er en start, og det var ikke blevet prioriteret uden SF.

(Bragt i Frederiksberg Bladet den 26. februar 2013)