SF løfter på arbejdsmarkedsområdet

For SF var der ingen tvivl om, at arbejdsmarkedsområdet burde stå som noget af det mest centrale i budgettet for 2013. Det er desværre en grum arbejdsløshedsperiode vi er inde i, hvor mange bliver ramt på både pengepung og menneskelig robusthed. Ingen kan reelt vide hvordan man reagerer på pludselig og uforskyldt at stå uden arbejde, og det kan ramme selv den bedste og mest engagerede medarbejder.

Situationen for de dagpengemodtagere der står til at falde ud af systemet for at overgå til kontanthjælpsydelse, er ydermere kritisk. Der er to måder at sætte ind på: Enten ved at fokusere på jobskabelse eller ved at forsøge at løfte kontanthjælpen. I SF valgte vi at gøre begge dele.

Selv om det ikke alene gør en sommer, er det derfor tilfredsstillende, at der afsættes 2 millioner over de næste 2 år til et fokus på øget jobskabelse gennem jobrotation, herunder især via opkvalificering af ledige gennem vikaransættelser i hovedsagelig kommunen. For en ledig der langsomt er ved at miste troen på egne evner, kan det muligvis være det løft der sikrer håbet og det efterfølgende job.

Rådighedsbeløbet for kontanthjælpsmodtagere har traditionelt ligget lavt på Frederiksberg. SF lykkedes da med at hæve niveauet og derved holde snor i forskellen i forhold til den højere ydelse der udbetales i København. Det er et godt og sjældent signal på Frederiksberg, som vel at mærke ikke ændrer på, at sigtet er at støtte folk tilstrækkeligt nok til, at de kan komme videre til selvforsørgelse. Netop derfor er det værd at fremhæve to andre initiativer i budgettet for at bringe henholdsvis modtagere af ledighedsydelse (dvs. folk der er visiteret til et fleksjob, men fortsat er ledige) tættere på arbejdsmarkedet, samt for at styrke udsatte unges mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Det er ingen hemmelighed, at vi i SF på Frederiksberg gerne havde set kommunen være i stand til at gennemføre flere anlægsarbejder for derigennem at bidrage til skabelsen af arbejdspladser. Men vi må altså nøjes med at konstatere, at der på Christiansborg er blevet trådt på den økonomiske bremse.

(Bragt i Lokalavisen Frederiksberg den 11. oktober 2012)