Fodboldjubel i Søndermarken

Fodbold og indsamling til DR Congo i Søndermarken

Frederiksberg samler i år ind til DR Congo, og støtter dermed op om det store humanitære arbejde som Dansk Flygtningehjælp gør i landet. Det er et land der har brug for at få basale elementer som vandposter, sanitære forhold og skoler op at stå. Ting som for os i Danmark er helt naturlige, er for børn og voksne i DR Congo slet ikke på plads.

På Frederiksberg Rådhus har man sat sig et ambitiøst mål om at indsamle 1 million kroner. For dette beløb vil der kunne bygges to skoler med tilhørende toiletter og derudover 8-10 brønde i forbindelse med skolerne.

Indsamlingsmæssigt har der allerede nu været mange gode projekter, og flere er på vej, men der er alligevel brug for at få skabt al den opmærksomhed op indsamlingen som det er muligt. Ligesom der naturligvis er brug for at få flere penge i indsamlingsbøsserne for at målet kan nås.

Derfor valgte Rådmand Balder Mørk Andersen (SF) og Formand for Kultur- og Fritidsudvalget Morten Jung (RV), at benytte visningen af Danmarks åbningskamp ved EM i fodbold til at samle ind til den gode sag.

»I år gælder det om at benytte alle gode anledninger til at få samlet ind. Og når dansk fodboldglæde kan gå hånd i hånd med, at vi kan støtte folk i DR Congo, er det bare at slå til,« siger Balder Mørk Andersen.

SF har tidligere i år fremsat forslag om visning af EM-fodbold i Søndermarken, men trods bred opbakning blandt de øvrige partier i kommunalbestyrelsen, lykkedes det desværre ikke at få at få et arrangement stablet på benene i kommunalt regi.

»Derfor er det er herligt, at vi alligevel får et arrangement til Søndermarken, og så lever vi med, at storkapitalen sponsorerer,« siger formand for Kultur- og Fritidsudvalget Morten Jung, der fortsætter:

»og så er det samtidig en god anledning til samtidig at få samlet penge ind til DR Congo,«

Begge politikere glædede sig sammen med de mange fremmødte over den flotte 1-0 sejr over Holland, samt over at opleve fodboldglæden folde sig ud på en grøn plet i Frederiksberg Kommune.

(Artiklen bragt i Frederiksberg Bladet v. redaktør Morten Friis Outzen, den 12. juni 2012. Link til artikel: Fodboldjubel i Søndermarken)