Prostitution under EM: Hvor er de modige politikere i den sag?

Undersøgelser viser, at mange mænd starter med at købe sex, når de er i udlandet. EM-slutrunden i herrefodbold foregår i to lande, Polen og Ukraine, der begge har store nationale sexindustrier. Der foregår også en livlig kvindehandel fra disse lande. Der er derfor ingen tvivl om, at danske fodboldfans vil benytte lejligheden til at købe sex under slutrunden og dermed udnytte fattige kvinders socialt svære situation. 

I den seneste tid har der været en ført en hjemlig debat om hvorvidt Danmark skulle boykotte slutrunden. Især borgerlige politikere har været fremme i støvlerne. Nu kunne det være rigtigt rart at vide om især de samme politikere, som har bedt kulturministeren blive hjemme, også er i stand til at tage afstand fra sexkøb, sexturisme og kvindehandel. Både Folketinget og Dansk Boldspil-Union bør nemlig sende et klart politisk signal om, at fodboldfans bør holde sig fra prostituerede under slutrunden og nøjes med at lade spillerne score. Det ville således være rart, om oppositionspartierne råbte lige så højt på handlede og prostituerede kvinders vegne, som de gør på kulturministerens.

I Ukraine hvor Danmark spiller sine indledende kampe, har de kvindelige aktivister i FEMEN allerede kritiseret UEFA for ikke at ville gøre op med den sexturisme, der følger i kølvandet på en slutrunde. De anklager bl.a. UEFA for at lægge pres på de ukrainske myndigheder for at få dem til at legalisere prostitution under slutrunden. I Ukraine er både køb og salg af sex forbudt, men landets regering ser gennem fingre med prostitutionen og sexturismen, som udspringer af stor social og økonomisk nød.

Hvis regeringen og den borgerlige opposition ikke vil være med til at lægge pres på UEFA for at få dem til at melde ud, at man i fodbold bør gå efter bolden og ikke efter kvinderne, bør kulturminister Uffe Elbæk i hvert fald selv benytte sin rejse til Ukraine, til at sende et politisk signal til Europa om, at Danmark lægger afstand til sexturisme og udnyttelse af fattige kvinder i prostitution.

(Af: Balder Mørk Andersen, rådmand for SF på Frederiksberg og talsperson for 8. marts-initiativet. Bragt i Information den 11 juni 2012, under titlen: “Meld ud om købesex, Elbæk”)

En tanke om “Prostitution under EM: Hvor er de modige politikere i den sag?”

  1. Der er INTET i det I skriver, der er riggitt.Arbejdslf8nnen er ikke nogen kunstig fastsat stf8rrelse. Lf8nnen en person fe5r, afhe6nger af hvad personens arbejde er ve6rd. Hvis personen fe5r mindre i lf8n af arbejdsgiverne, se5 finder personen et andet job med, og se5 skal den gamle arbejdsgiver til at ople6re en ny medarbejder, som me5ske ikke kan skabe lige se5 meget ve6rdi som den gamle medarbejder.Holdes lf8nnen kunstigt oppe, se5 er der nogen, der ikke kan lave lave arbejde, der er lige se5 meget ve6rd som den lf8n de fe5r. Resultatet er arbejdslf8shed og ubesatte jobs og dermed mere understf8ttelse til arbejdslf8se, og i sidste ende sle5r det bunden ud af dansk f8konomi.Flexsecurity gf8r os ikke konkurrencedygtige, og det er slet ikke en fordel for Danmark. Det er en skrf8ne fra den socialdemokratiske propagandamaskine. Flexsecurity gf8r at i stedet for at forbyde firmaerne at fyre folk, se5 betaler man en masse penge til arbejdslf8se, som derved ikke gider tage et nyt job hurtigt. Hvis nu man lod ve6re med at forbyde firmaerne at fyre folk, og ikke betalte folk for ikke at tage et nyt job, hvad ville der se5 ske? Konkurrenceevnen ville stadig ve6re hf8j, og skatten ville ve6re se5 lav at arbejderne ville have re5d til at kf8be en forsikring mod arbejdslf8shed, se5 de ikke behf8ver tage et job hurtigt. Nogen ville me5ske kf8be en ny bil i stedet for forsikringen, og se5 bare tage det ff8rste job de kunne fe5 hvis de bliver fyret. Tyskerne har ne6rmest forbud mod at fyre folk, og derfor er de vilde med flexsecurity, men det er fordi deres system stinker endnu mere end flexsecurity.Sagen er, at det er sje6ldent folk bliver fyret i Danmark. Danskere skifter hele tiden jobs af sig selv, og hvis et firma skal ske6re ned, se5 lade de bare ve6re med at anse6tte nye, ne5r de gamle forsvinder af sig selv.Den universelle model er moralsk forkastelig, for man straffer folk for at arbejde og gf8re alle mulige gode ting, ved at beskatte dem, samtidig belf8nner man folk for at ve6re dovne og kre6vende. Vil skal hje6lpe dem, der ikke kan selv og ikke dem der ikke vil selv i den universelle velfe6rdsmodel gf8r man det modsatte.

Der er lukket for kommentarer.