Forslag til beslutning om førstehjælpskursus til ansatte i daginstitutioner

SF foreslår, at kommunen sikrer, at samtlige ansatte i kommunens daginstitutioner har gennemført et førstehjælpskursus. Begrundelse:
For SF er det centralt at forældre og ansatte kan være trygge ved, at man i vores kommune har daginstitutioner, hvor alle er rede til at træde til med førstehjælp, hvis en ulykke indtræffer.
For de ansatte vil det betyde en øget faglig ballast, og man behøver ikke på noget tidspunkt bekymre sig om, hvor vidt man er dækket ordentligt ind. For især udflytterbørnehaver, hvortil der er længere udrykningstid, vil det bibringe en øget sikkerhed, idet korrekt udført førstehjælp kan betyde forskellen mellem liv eller død.
Hvordan det økonomisk skal løses, vil SF lade være op til drøftelser, efter at omfanget af antallet af ansatte uden et førstehjælpsbevis ligger klart.

 (Stillet af SF ved Balder Mørk Andersen den 28. november 2011)