Beslutningsforslag fra SF om projekt med sociale tillidsmænd.

Baggrund: 
Sociale tillidsmænd kan have forskellige funktioner:  

  • Forebygge sygefravær 
  • Hjælpe med problemer i forbindelse med f.eks. skilsmisse, alkoholmisbrug eller boligproblemer 
  • Integration og modtagelse af nye kolleger, som ellers kan have svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet 
  • Støtte fastholdelse og modvirke marginalisering af kolleger med vanskeligheder

I Randers Kommune har det været en succes at lave en partnerskabsaftale mellem Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) og konkrete virksomheder i Randers-området. De sociale tillidsmænd har hjulpet med at fremme rummelighed og socialt ansvar på arbejdsmarkedet samt mindske sygefraværet.

På Frederiksberg har vi nogle andre strukturer, end man har i Randers, men derfor mener SF alligevel, at der kan være mange gode gevinster i at bruge ideen med sociale tillidsmænd på Frederiksberg.

I forbindelse med besparelser fundet gennem et fald i sygefraværet i budget 2011, mener vi, at det er vigtigt at sætte ind med konkrete tiltag og investeringer, som kan skabe et blivende fald i sygefraværet.

Vi ønsker, at medarbejderne på Frederiksberg både på kommunale og private institutioner/virksomheder oplever en stor tryghed og arbejdsglæde. Derfor er det vigtigt at sætte ind overfor medarbejdere, der har problemer af forskellig art. Her kan sociale tillidsmænd spille en koordinerende og hjælpende rolle. Det er i den forbindelse en fordel, at den sociale tillidsmand ikke er viklet ind i ledelsens dagsorden.

Sociale tillidsmænd kan forebygge og nedbringe sygefraværet samt lave trivselsfremmende foranstaltninger.

Samtidig kan sociale tillidsmænd spille en rolle i at skabe større mulighed for rummelighed og integration på arbejdspladserne.

Kommunen bør give tilskud til, at en medarbejder kan frikøbes mellem 5 og 20 timer om ugen afhængig af institutionen/virksomhedens størrelse. Denne medarbejder vil skulle på en række kurser og der skal oprettes et netværk med andre sociale tillidsmænd.

I forbindelse med en gennemførsel kan det også komme på tale at se på eksterne finansieringsmuligheder i form af puljer el.lign.”

(Stillet af Balder Mørk Andersen og Rikke Lauritsen den 11. april 2012)