Trafiksikkerhed på Frederiksberg

Vi har til stadighed en udfordring med sikkerheden i trafikken på Frederiksberg. I By- og Miljøudvalget har vi for nylig behandlet en rapport om uheldsudviklingen i kommunen, indenfor de nationale indsatsområder: Unge (15-24 år), cyklister, spiritus, hastighed, selebrug, samt de lokalt tilføjede: kryds og fodgængere.

Der blev i 2010 registreret 53 tilskadekomne, hvilket er 2 flere end i 2009 og 1 blev dræbt i trafikken på Frederiksberg i 2010. Trafikvejen H.C. Ørstedsvej registreredes som strækningen med flest personskadeuheld. Det er primært folk i den erhvervsaktive alder der komme til skade, og uheldene rammer hovedsagelig cyklister og dernæst fodgængere – altså de bløde trafikanter.

I rapporten var der dog især to andre forhold som slog mig. For det første er det til trods for en stigning i børns anvendelsen af cykelhjelm på vej til skole fra 31 % i 1993 til 56 % i 2010, stadig et utilfredsstillende tal. Kampagner er således stadig nødvendige for at sikre, at børn når uheldet er ude ikke rammes af de alvorligste hovedskader.

For det andet er det væsentligt at notere sig, at der er flest kvinder der kommer til skade ved åbnede bildøre, ved overhaling venstre om og ved højresvingende biler. Med hensyn til sidstnævnte ved vi desuden fra andre undersøgelser, at kvinder rammes mest af de alvorlige højresvingsulykker med enten lastbiler eller sættevogne, ligesom de markant tegner sig for størstedelen af de alvorlige ulykker.
Jeg agter ikke at causere over kønsmæssige forskelle, men ønsker løsninger og færre tilskadekomne, hvorfor jeg foreslog og fik vedtaget, at der skulle tages højde for dette i den kommende planlægning af trafiksikkerhedstiltag, så vi fx ved kampagner er bevidste om at adressere denne udfordring.

Mine umiddelbare to råd til alle trafikanter vil være: Fokusér på trafikken når du er i den, og tænk på dig selv før du stoler på andre.

Efterskrift: Efter indsendelsen af dette indlæg skete der en tragisk dødsulykke på Frederiksberg. Mine tanker går til den afdøde pige, hendes kvæstede mor og deres familie.

(Bragt i Lokalavisen Frederiksberg den 1. december 2011)