Ja til CO2-reduktion

Det føles efterhånden som lang tid siden, at der var klimatopmøde i København. Men selvom den tidligere borgerlige regering fejlede i forsøget på at få en global klimaaftale, så fortsætter S-SF-Ø klimakampen på Frederiksberg. Derfor har vi i fællesskab stillet forslag om, at der CO2-”mainstreames”, så hver gang der udarbejdes et anlægsprojekt, skal CO2-mer-udledningen vurderes, og der skal som udgangspunkt anvises kompenserende CO2-reduktioner. Kun ved at tænke klima ind i samtlige beslutninger, kan vi nemlig sikre, at Frederiksberg bliver en klimaforegangskommune i Danmark.

Et øget fokus på CO2-reduktion kommunalt flugter fint med de flotte ambitioner, som den nyvalgte regering med støtte fra Enhedslisten har fremlagt på klimaområdet, hvor der nu er en ambition om en reduktion på 40 % i 2020. Det kræver lokal handling på Frederiksberg, og det er S, SF og Enhedslisten mere end parate til!

(Af: Rådmand Michael Vindfeldt (S), Rådmand Balder Mørk Andersen (SF) og Thyge Enevoldsen (Ø). Bragt i Lokalavisen Frederiksberg den 24. november 2011)