(PM) Overvågningstyranniet når nye højder!

BalderSF 021Regeringen er tilsyneladende ligeglad med danskernes bekymring over i fremtiden at blive videofilmet dag og nat.

Med relativt få ændringer i et aktuelt lovforslag vil man kunne sikre danskernes retssikkerhed og privatliv, men regeringen afviser diskussionen med henvisning til, at det er besværligt og
bureaukratisk.

Ifølge lovforslaget (L 162), der færdigbehandles i maj måned, skal det fremover være tilladt for pengeinstitutvirksomheder, spillekasinoer, hotel- og restaurationsvirksomheder og handlende at videofilme facader, indgangspartier og mulige flugtveje. Det betyder, at de fleste byboer fremover vil blive videofilmet af andre private hver eneste gang, de forlader deres hjem. Mange vil oven i købet blive videofilmet i deres egne trappeopgange.

Hvis regeringen blot ville læse de indkomne høringssvar og lytte lidt til oppositionen, ville den vide, at der er et massivt behov for, at få langt bedre tjek på overvågningsområdet generelt.

Datatilsynet skal føre tilsyn med, at de, der overvåger, eksempelvis sletter videoerne efter 30 dage og ikke misbruger videooptagelserne til egen underholdning, salg af billeder til ugeblade m.v. Men der er intet krav om, at man skal fortælle Datatilsynet, at man har til hensigt at overvåge, så hvordan skal Datatilsynet klare denne opgave? SikringsBranchen stiller desuden forslag om en autorisationsordning for dem, der leverer og opsætter overvågningsudstyret, så lovens rammer bliver rigtigt formidlet, men også dette afviser regeringen.

Problemet er egentlig ikke den øgede overvågning i sig selv – selvom denne er slem nok – nej problemet er, at regeringen nægter at diskutere retssikkerhed. Overvågning er godt, mere overvågning er bedre, synes regeringen at mene, men hvorfor så ikke overvåge, at dem, der foretager overvågningen, ikke krænker helt almindelige danskere?

(Udsendt som pressemeddelelse fra SF’s Retsudvalg, hvor jeg er formand – mandag d. 30. april 2007)

3 tanker om “(PM) Overvågningstyranniet når nye højder!”

 1. Det er nødvendigt, at kunne klage over overvågning, som ikke er relateret til rigets sikkerhed eller kriminalitet. Jeg tænker på overvågning i forbindelse med f.eks. politiske projekter i strid med menneskerettighederne, hvor den overvågede ufrivilligt er blevet gidsel. Jeg er i den situation og vil være fri for den terror, som det rent faktisk er.

  Wambergudvalget, som har tilsyn med PET påberåber sig ikke at være et klageorgan.

  Hvad er SFs forslag til nem uvildig klageadgang over PETs overvågning og dennes misbrug?

 2. SF stiller følgende ændringsforslag. Jeg må indrømme at det står en smule uklart for mig, hvad det er for en “ulovlig besættelse af min privatsfære” som du taler om? Du må være mere præcis før jeg kan tage stilling til spm: “Hvad er SFs forslag til nem uvildig klageadgang over PETs overvågning og dennes misbrug?”

  Lovforslaget indebærer, at der indsættes en ny bestemmelse i tv-overvågningsloven om, at pengeinstitutvirksomheder, spillekasinoer, hotel- og restaurationsvirksomheder samt butikscentre og butikker, hvorfra der foregår detailsalg, får mulighed for at foretage tv-overvågning med billedoptagelse af egne indgange og facader. Den nævnte gruppe af erhvervsdrivende får endvidere mulighed for at foretage tv-overvågning med billedoptagelse af arealer, som ligger i direkte tilknytning til egne indgange og facader, og som naturligt anvendes eller kan anvendes som adgangs- eller flugtvej i forhold til egne indgange, når overvågningen er klart nødvendig af hensyn til kriminalitetsbekæmpelse.

  SF finder, at denne væsentlige og principielle udvidelse af adgangen til at foretage tv-overvågning bør følges op med skærpede krav til tv-overvågningsudstyret, de personer, som har ansvaret for at installere dette, samt hvem der skal have adgang til at gennemse tv-optagelserne. Lovforslaget vil sammen med den teknologiske udvikling medføre en udvikling, hvor overvåning i det offentlige rum bliver stadigt mere udbredt – en udvikling som vil øge truslen mod privatlivets fred.

  SF foreslår derfor, at der indføres krav om anmeldelse af tv-overvågninganlæg til Datatilsynet, en autorisationsordning for installatører af tv-overvågningsanlæg, samt et krav om kryptering af billede- og lydoptagesler, så alene politiet får adgang til at gennemse disse.

  Med lovforslaget foreslås indført en bestemmelse i persondataloven, hvorefter der ved behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning ikke skal ske anmeldelse til Datatilsynet.

  SF foreslår, at denne bestemmelse udgår af lovforslaget. Da der er tale om systematisk overvågning af personer, finder SF, at der skal være krav om anmeldelse til Datatilsynet. Hermed sikrer man, at virksomhederne m.v. sættes sig ind i tv-overvågningslovens og persondatalovens regler, inden tv-overvågning finder sted. Virksomhederne får et bedre kendskab til reglerne og dermed forebygges krænkende overtrædelser. Anmeldelsespligten vil samtidig give overblik over tv-overvågning og give Datatilsynet et konkret værkstøj ved behandling af sager herom.

 3. Nå!

  SF hykler vel ikke sin retspolitik? Det er let, at drage den konklusion eftersom jeg tidligere har skrevet til Anne Baastrup om politiske overgreb og ulovlig besættelse af min privatsfære, uden respons.

  Det lader til, at politikere lider af en generel form for storhedsvanvid, der fører til interne kampe på bekostning af uskyldige borgere, hvis liv misbruges som platform for politiske mærkesager. Det er et bestialsk mordforsøg med levende begravelse og jeg håber snart den danske befolkning indser hvilket kriminelt vanvid de hykleriske politikere udøver.

  Jeg må konstatere, at der ikke længere er et eneste troværdigt parti tilbage på tinget.

Der er lukket for kommentarer.