Partiet ‘Liberalisterne’ kan nu snart komme videre

Sagen om partiet som til slut kom til at hedde Liberalisterne – Frihed og Velstand har været en demokratisk vittighed, hvor Venstre helst ikke så øget konkurrence, fra et parti der blot ved sit navn kunne udstille Venstres ideologiske skred. Jeg ser frem til at partiet, skønt vi vil opleve mange uenigheder, kan være med til at tilføre den politiske debat vinkler der ikke ofte kommer frem, eller som primært hører til en gruppe Venstre-folk uden magt.

Spøjst nok er det nu SF der fremsætter et lovforslag der råder bod på det demokratiske hul, som sagen hidtil har åbenbaret. Det er os vitterlig en fornøjelse. Læs SF’s PM fra i dag:
SF: Partinavne – Løkkes store kapitulations-dag

Hele sagsforløbet har -naturligvis – rejst spørgsmålet om
habilitetsproblemer og i det hele taget det rimelige i, at medlemmer af gamle partier skal godkende nye partinavne

Af: Kristen Touborg

Endelig har indenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen måtte bide i det sure politiske æble, og afgive ansvaret for at behandle ansøgninger om nye partinavne, udtaler SF’s kommunalpolitiske ordfører, Kristen Touborg.

Ministerens beslutning om at behandle den slags sager i et uafhængigt nævn, er ikke en pludselig, godhjertet handling fra ministerens side, men kommer efter en række sager, bl.a. den seneste, hvor Liberalisterne har måttet vente over halvandet år på at få deres ansøgning behandlet.

Hele sagsforløbet har -naturligvis – rejst spørgsmålet om
habilitetsproblemer og i det hele taget det rimelige i, at medlemmer af gamle partier skal godkende nye partinavne, fortsætter Kristen Touborg.

Derfor har SF fremsat det beslutningsforslag, der behandles i
Folketinget i dag – B 37 – sammen med den øvrige opposition – om nedsættelse af et uafhængigt organ, der godkender politiske partiers navne.

Tvunget af denne omstændighed har indenrigsminister ikke kunnet undgå at læse skriften på væggen, hvorefter den politiske fornuft har sejret.

Det er vi i SF ganske tilfredse med, og Liberalisterne kan nu gå i
gang med at samle underskrifter ind, så partiet kan komme på
stemmesedlen ved det næste folketingsvalg, slutter Kristen Touborg.