Prostitution – Er Ungdomsparlamentet klogere ? Pressemeddelelse fra tirsdag

Er Ungdomsparlamentet klogere på prostitutionsområdet?
I går holdt Ungdomsparlamentet møde på Christiansborg. Repræsentanterne bestod af
178 elever fra 8. og 9. klasser rundt om i landet.

Af: Pernille Vigsø Bagge og Balder Mørk Andersen

 

SF’s ligestillingsordfører Pernille Vigsø Bagge udtaler: Af de
lovforslag der blev valgt ud til behandling hæftede vi os i SF i
særdeleshed ved det som 9.a på Hou Maritime Idrætsefterskole, valgte
at stille vedrørende en kriminalisering af køb af seksuelle ydelser.

Selve forslaget lød som følger:

Forslag til ændring af lov om prostitution

§ 1. Det skal være ulovligt at købe sig til seksuelle ydelser, fordi
al dokumentation peger på, at det nedbryder de prostituerede psykisk
og øger deres risiko for at blive voldtaget, få kønssygdomme, blive
udsat for vold samt ryge ud i narkomisbrug. Derudover er det uetisk at
udnytte mennesker i en sårbar situation og det er dybt nedværdigende
at skulle leve på den måde.

§ 2. Den som bliver dømt for at have betalt sig til seksuelle ydelser
skal straffes med bøde eller fængsel op til 6 måneder.

Stk. 2 Ved gentagne overtrædelser af § 2 stk. 1 skal den skyldige
kunne idømmes en straf på optil 50 % over normalen.

Stk. 3 Den prostituerede skal ikke kunne straffes

§ 3. Den prostituerede skal have mulighed for at få gratis hjælp og
behandling, hvis vedkommende ønsker det.

Stk. 2 Det er regionernes ansvar at sørge for, at stk. 3 kan lade sig
gøre, enten ved private eller offentlige institutioner.

§ 4. Loven træder i kraft den 1. januar 2008

§ 5. Loven gælder ikke Grønland og Færøerne, men kan på kongelig
anmodning indføres med de tilføjelser og restriktioner som der kunne
ønskes.

Bemærkninger

Den nuværende lovgivning i Danmark gør det lovligt at købe sig til
seksuelle ydelser. Til gengæld er det ulovligt, at de indtjente penge
går til andre end den prostituerede, som f.eks. en alfons,
bordelmutter eller lignende. Problemet ved denne lov ligger i at det
for det første er svært at kontrollere, hvem pengene går til og om der
bliver betalt skat af dem. Derudover er det svært at kontrollere om
det er frivillig eller tvungen prostitution der er tale om. Det
problem ville politiet slippe for, hvis de kunne straffe kunderne.
Sagerne ville være mindre komplicerede og det ville afskrække
størstedelen af kunderne fra at købe seksuelle ydelser. Det ville
betyde færre kunder og mindre prostitution. Problemet ville stort set
forsvinde af sig selv.

Balder Mørk Andersen, formand for SF’s ligestillingsudvalg og
folketingskandidat i Storkreds København siger: I SF glæder vi os
over, at landets måske fremtidige medlemmer af Folketinget, med et
solidt flertal valgte at vedtage lovforslaget, og derved sende et
signal fra ungdommen om at prostitution skal bekæmpes. Det lover godt
for fremtiden.

I SF vedtog man i september 2005 at arbejde for en kriminalisering af
køb af sex, samt iværksættelsen af en længere række sociale tiltag.
Ungdommens beslutning tyder på, at vi i SF har været medvirkende til
at føre en forståelse af kampen mod prostitution helt ud i skolerne.
Det er der virkelig grund til at glæde sig over, udtaler Balder Mørk
Andersen som var med til at skrive SF’s prostitutionspolitik.

Jeg er ikke i tvivl om, at vi i SF inden for en overskuelig fremtid
vil følge Hou Maritime Idrætsefterskole, og stille beslutningsforslag
om prostitution i Folketinget, udtaler Pernille Vigsø Bagge, og
tilføjer: Så må vi håbe at de voksne politikere udviser samme
medmenneskelige ansvarlighed som Ungdomsparlamentets flertal.

Pernille Vigsø Bagge kan kontaktes på 33374413, pernille.bagge@ft.dk,
Balder Mørk Andersen kan kontaktes på 26140465, balder@baldersf.dk,
www.baldersf.dk