SF kritiserer Velfærdskommissionens arbejde

Grundlæggende går kritikken på, at Foghs skattestop var et grundkrav til kommissionens arbejde. Allerede der mistede den sin selvstændighed og tildels også sin legitimitet.

På trods af denne kritik er man da ikke så ‘vilblind’, at man ikke vil læse deres rapport, men her er der ligeledes grund til at gå på barrikaderne.

Jeg vil (ikke overraskende) hævde, at SF ligger inde med langt bedre, bæredygtige, forebyggende og ikke mindst retfærdige svar på udfordringerne til fremtidens velfærdssamfund.

Dog skal vi ligeledes se os selv i spejlet og med eftertænksomhed finde de punkter, hvor vi skal finde nye svar end de velkendte. Men igen – de løsninger vi allerede har præsenteret er altså allerede nu bedre. Især hvis præmissen er at velfærdsstaten skal bevares og klogeligt udbygges. Man tvivler på om de borgerlige og Velfærdskommissionen accepterer denne præmis. Derved er vi tilbage ved, at det er idologiske forskelle der skiller os.

Dette kræver i høj grad, at SF bliver mindst lige så dygtige til at forklare sit syn på ‘det gode samfund’ som til at komme på id�erne. Det er en viden som vi ikke kan forudsætte, at folk fra starten af deler eller ligger inde med!

Jeg kan anbefale, at man læser denne Villy Søvndal kronik fra dagens JP.
Villy Søvndal-kronik