SF – Frederiksbergs sociale stemme

SF har fået en ny rorgænger – Villy Søvndal.
En ildsjæl og en troværdig politiker som altid har været den første til at tale de udsatte og marginaliseredes sag.
Som Søvndal vil vi aldrig slå os til tåls med halve sandheder og bortforklaringer, men forfølge ethvert kommunalt problem indtil en løsning er sikret.
Stemmer du på SF, medvirker du til at understøtte vores solide landspolitiske svar. Samtidig kan du være forvisset om, at vi på Frederiksberg vil føre en politik baseret på alle de stærke samfundsvisioner som SF ligger inde med.

På trods af de svære betingelser for at få SF-politik gennemført på Rådhuset, vil vi være som verdens modigste dyr – fluen. Uanset hvor meget man basker til den, vender den tilbage med ny kampgejst.

I kommunalbestyrelsen vil vi arbejde så benhårdt, at de andre partier ikke kan komme uden om vores stærke visioner for Frederiksberg.

Brug for SF
Det Frederiksberg, som vi synes så godt om, og på alle måder vil det bedste, kører på overfladen som?.. Tja, som den kollektive trafik ville være et ukorrekt billede – så i stedet som en flad etape i cykelløbet Post Danmark Rundt. Men sandheden er, at der er stejle tinder som kun kan besejres med SF’s hjælp.

Når alle andre end partierne på venstrefløjen, ikke kan se det nødvendige i at støtte det sociale arbejde i Netværkstedet Thorvaldsen, som derfor står overfor lukning – er det tydeligt at der er brug for SF.

Når de ældre som byggede den velfærdsstat vi alle nyder godt af – må leve med et mindre rådighedsbeløb end i resten af landet, og som en følge af tidstyranniet ikke længere må følges til læge af sin hjemmehjælper – da er der brug for SF’s sociale stemme.

Når vi her på Frederiksberg ser resultatet af den borgerlige regerings uligheds-skabende politik, i form af flere mennesker på samfundets skyggeside, som ikke har nogen fremtidsperspektiver i det velfriserede samfund, og som derfor ryger ud i afhængighed eller psykiske problemer – da er der vitterlig brug for stærke SF’ere.

Vi vil gerne tale om svømmehal og støtter metroudbygningen, men finder det mildest talt noget urovækkende, at ovenstående udpluk af problemer, ikke samtidig spiller en større rolle i de andre partiers tankegang.

Stem på SF
I SF vil vi investere i mennesker, og sikre alle de samme muligheder i jagten på det gode liv.
Desværre søsætter de borgerlige en kommunalreform, som er den største skjulte socialreform i nyere tid.

Resultat: Mindre nærhed til folket, mere privatisering – mindre velfærdssamfund og offentlig sektor, og i sidste ende ringere service for borgerne.

Ønsker du et socialt retfærdigt Frederiksberg – bør du derfor sætte dit kryds ved en af de seks SF-kandidater.
Godt valg og de bedste ønsker for fremtiden fra SF på Frederiksberg – www.sf-frb.dk
(Lokalavisen Frederiksberg 19. nov 2005)