0 tanker om “Hør Balder i radioen i dag kl. 14-16”

 1. Kære Balder

  Tak for din “brochure” som jeg fik ved Metrostation Frederiksberg i går. Alle dine forslag til initiativer (på nær det om bompenge)koster penge. Hvor mange? Hvordan skal initiativerne finansieres, dvs. hvilke andre steder skal forringes?

  Med venlig hilsen
  Ulrik Møller

 2. Kære Ulrik
  Jeg er ked af at jeg først har fået mulighed for at svare dig så sent, og må dertil undskylde at min tid ikke er til det meget uddybende svar som spørgsmålet i grunden kræver. For helt ærligt så er dette et spm. som alle partier på Frb. burde være stillet gennem hele valgkampen.

  Men til svaret: 1) Kommunen har en stærk økonomi med stor kassebeholdning, og der er råderum for mine forbedringer, som ikke behøver at komme i en samlet bølge, men skridt for skridt. Jeg mener ikke at det i udgangspunktet skal dækkes af højere skat. Men står vi i en situation hvor servicen bliver kraftigt forringet uden en stigning, da viser undersøgelser at befolkningen prioriterer servicen højt. Men som sagt, ønsker jeg ikke at foreslå skattestigninger nu og her. Det bør ikke være nødvendigt.

  2) Regeringen er grundlæggende ansvarlig for at de økonomiske muligheder (udligning mm.) er svære at kortlægge her inden valget – det er i grunden en vitighed.

  3) I grunden syntes jeg langtfra at mine visioner er overbuds-politik. SF og Ø havde til budgetforhandlingerne, forslag for 34 millioner til 2006 budgettet. Ud af det samlede billede var dette altså ikke overgearet.
  De eneste poster som jeg vedkender er omkostningstunge er takststop for den kollektive trafik, gratis skolemad og de ældrepolitiske forslag.

  Den kollektive trafiks forbedringer skal ses i sammenhæng med landspolitisk pres og nye tilskud. Men vil måske koste Frb. ca. 5 millioner. Den gratis skolemad, skal ikke udelukkende ses som en udgift, men som en fremtidsinvestering. De borgerlige taler meget om faglighed, men vil hverken give flere idrætstimer eller gratis mad, selvom resultater viser at effekten er postitiv for indlæringen.

  Ældre-tiltagene kan få delvis dækning, af indtægter via parkering ca. 10 millioner og så har jeg endda ikke nævnt bompenge-indtægten.
  Dertil kommer indtægten fra salget af Frederiksberg Energi som SF da også vil byde ind på. Det skal ikke kun være de andre partier forundt.
  Håber mit svar var nogenlunde fyldestgørende.
  Vh. Balder

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *