Sat i bås – som liderlig abe!

SF vil arbejde for et forbud mod køb af sex. Som mand glæder det mig meget. For det betyder forhåbentlig, at der vil blive pillet ved den grundlæggende enighed om, at prostitution er en nødvendighed for at holde os liderlige aber (Læs: Mænd generelt!) i skak!

Der er nogen der påstår at sex er en menneskeret – at det er et gode at primært kvinder sælger sig selv. Dette synspunkt kan jeg på ingen måde bakke op om: Vi fødes som sociale væsner, der senere udvikler lyst – men vi fødes altså ikke med en plovmand i hånden til at betale for lystens udløsning. Det er normerne i samfundet, der lærer os, at sådan kan det gøres. Normer kan ændres ved fx lovgivning.

Hvad angår købet af andre mennesker til sex, viser erfaringer fra Sverige, at det på dette område er det helt rigtige at gøre. I Sverige har kriminaliseringen af sexkunder medført et markant fald i antallet af købere, antallet af prostituerede, antallet af menneskehandlede kvinder samt en betydelig opbremsning af nye kvinder i prostitution. Det samme ønsker SF, at vi med tiden vil opleve i Danmark. Udnyttelse af andre mennesker skal ikke være et ‘frit valgs-område’.

Danmarks nuværende prostitutionslovgivning opretholder et seksual-billede af manden som en libido-betændt gorilla, der rydder hele storby-junglen for træer, hvis ikke han får afløb for sine seksuelle drifter. Vi mænd bør spørge os selv om vi virkelig vil lægge ryg til en sådan stigmatisering. Mit håb er, at den fordomsfrie debat som SF’s beslutning forhåbentlig vil afstedkomme, kan bringe os tættere på en forståelse af hvad der er den frie, fede og lykkelige sex, og hvad der reelt set bare er overgreb på andre? En kriminalisering af køb af sex er på ingen måde et angreb på det danske frisind. Det er tværtimod et forsøg på højnelse af selv samme, samt et solidt svar på en behandling af en betændt byld i såkaldte Velfærdsdanmark.

(Politiken 10. september 2005)