Sex er ikke en menneskeret

I SF vil vi arbejde for et forbud mod køb af sex. Det er på tide, at den danske velfærdsstat, stikker hovedet ud af busken og aktivt modarbejder, at prostituerede lemlæstes på krop og sind. Prostitution er et udtryk for en kapitalistisk ulig verden, hvor et maskulint defineret seksualsyn skaber en verden, hvor alt er til salg, og hvor frihed for nogle betyder ret til at udnytte andre med langt færre valgmuligheder. Nogle kalder det et frit valg, men glemmer at ligheden til at vælge friheden fordrer, at vi alle gives bare de nogenlunde samme grundvilkår.

Utallige undersøgelser viser, at de prostituerede i langt højere grad end andre borgere har oplevet en opvækst fyldt af voldelige overgreb, manglende omsorg fra voksne, institutionsophold og mangelfuld skolebaggrund. Troen på, at penge kan løfte dem ud af et liv med store mangler, er gennemgående. Resultatet er et farligt liv, fyldt med stor risiko for voldelige overfald, kønssygdomme, angst, depression og søvnforstyrrelser, samt problemer med at indgå i emotionelle relationer og have et velfungerende seksualliv.
En klassisk myte går på, at prostituerede er et gode, fordi det giver alle mulighed for at få sex. Altså implicit forstået er andres sundhed underordnet den enkeltes krav på udløsning.

Det er langt hovedsageligt mænd, der køber sex – men hvilke mænd er der egentlig tale om? Claus Lautrups nye undersøgelse fastslår, at 14 pct. af danske mænd har købt sex. Af disse er kun 17 pct. enlige. Kun otte pct. af køberne ser det som deres eneste mulighed for at få sex. Langt størstedelen (71 pct.) gør det da også fordi de lige skal prøve det. Men andre ord fordi staten giver dem lov. SF vil ikke være med til at opretholde denne ‘ret’.

En anden myte går på, at prostitution forhindrer voldtægt. Altså implicit at nogle kvinder er mindre værd end andre og skal fungere som en ventil, der tager trykket af mændene. Logikken burde da være, at flere prostituerede giver færre voldtægter! Men skønt antallet af prostituerede er boomet i Danmark i de sidste 10 år, har antallet af anmeldte voldtægter ligget på ca. 600 hvert år. En undersøgelse har dertil vist, at 64 pct. prostituerede er blevet voldtaget af køberne, og 58 pct. har oplevet det mere end fem gange. I øvrigt anmeldes mange voldtægter af prostituerede ikke, eftersom der er i miljøet er lavstatus i at blive voldtaget. Gøres købet forbudt, vil frygten for at blive anmeldt gøre køberne ekstra påpasselige med ikke at optræde voldeligt, og mange kvinder vil indenfor dette aspekt få begrænset deres skader.

(Berlingske Tidende 9. september 2005)