Tag-arkiv: Jyllands Posten

SF opfordring til demokrater med muslimske rødder

Følgende pressemeddelelse er af SF (Villy Søvndal) sendt ud i dag:
Muhammed-tegninger.
Opfordring til demokrater med muslimske rødder
SF’s formand Villy Søvndal retter en direkte opfordring til herboende
muslimer og andre med rødder og kontakter i de arabiske lande, om at
tage et medansvar for at sikre imod den systematiske misinformation af
den arabiske offentlighed. Læs videre SF opfordring til demokrater med muslimske rødder

Så boykot dog Jyllands Posten i stedet !

Kunne de Saudi Arabiske imamer ikke bare have besluttet at boykotte JP. Så havde vi kunnet tale om øje for øje og avis for såkaldt blasfemisk tegning. Den enorme eksport af daglige JP’er til Mellemøsten ville blive ramt. Et stort nyhedsmæssigt og journalistisk tab for hele regionen. Læs videre Så boykot dog Jyllands Posten i stedet !

“Urene linier”, Villy Søvndal-artikel i Jyllands Posten

Bliver nødt til at lægge denne artikel fra dagens JP på min side. Jeg er som det kan læses i mine tidligere indlæg helt på linje med vores formand, og syntes blot at denne artikel har kvalitet. Jeg glæder mig meget over den kommunikative tydelighed der ligges for dagen fra formandskontorerne: Læs videre “Urene linier”, Villy Søvndal-artikel i Jyllands Posten

Professor i nationaløkonomi ønsker underbetalte slaver

I dagens Jyllands-Posten læser jeg at professor i nationaløkonomi ved Århus Universitet, Michael Rosholm, ønsker at arbejdsgivere skal kunne udbetale løn til under mindstelønnen. Hvorvidt det kun gælder indvandrere står ikke helt klart, men intentionen er ihvertfald rettet mod denne gruppe. Michael Rosholm, der har speciale i arbejdsmarked og integration udtaler:

I dag opfatter arbejdsgiverne det som besværligt og bureaukratisk at få en indvandrer ind. Det skal gøres nemmere for en arbejdsgiver i en periode at prøve arbejdskraften af for en løn, der ligger under mindstelønnen 

Læs videre Professor i nationaløkonomi ønsker underbetalte slaver

Muhammed som tegneseriehelt

Sagen om Muhammed-tegningerne i Jyllands Posten (30/9) er en af dem, hvor man skal holde tungen lige i munden.
Den korte version lyder:

Ytringsfrihed er demokratiets grundsten – journalistisk selvcensur duer ikke. Men benytter man sig af ytringsfriheden til at opføre sig utiltalende eller sågar modbydeligt, skal man i selvsamme ytringsfriheds navn så sandelig have dette at vide!

Jeg er så ked af at Jyllands Posten er lykkedes i deres utiltalende projekt: At lokke muslimer (både herboende og udenlandske) frem på bastionen, for at forsøge at påvise at en del af det muslimske miljø ikke deler det normale syn på ytringsfrihed. Husk dog at mange andre muslimer formentlig bare trækker på skuldrene, og det er i grunden den klogeste reaktion. Projektet er provokation og derfor utiltalende og respektløs. Læs videre Muhammed som tegneseriehelt

Hvem har ansvaret?

Det er umådeligt trist at være vidne til, hvordan det danske samfund i denne tid udstilles med grove voldtægter mod kvinder og seksuelle overgreb på mindreårige. Det er afskyvækkende og kan ikke tolereres.
Den øgede fokus kan dog give tavse ofre mod til at stå frem og rumme kimen til et opgør med landets hykleriske prostitutionslovgivning og dens normsættende rolle.
Man kan dog frygte, at politikere snarere vil score populistiske point ved refleksmæssigt at kræve en udvidet strafferamme.
Det indebærer en risiko for en ureflekteret mandestigmatisering, der kan føre til utrygge arbejdsvilkår for mandlige pædagoger. Og samtidig fastholdes det ligestillingsmæssige urimelige faktum, at faderen er den klart svageste part i sager om forældremyndighed og samvær.

Desuden er der grund til at være varsom med at plædere for pædagogiske tiltag, der hindrer, at drenge (og piger) leger røvere og soldater, brydes på gulvet eller spiller høvdingebold for at af-maskulinisere opdragelsen.
Når blot man er opmærksom på kønssocialiseringens rolle, vil man naturligvis samtidig kunne lære børnene, at styrke ikke er en acceptabel løsningsmodel i sociale sammenhænge præget af gensidig respekt.
Forebyggelse skal, som SF altid har sagt, have maksimal fokus på alle niveauer.
Det er derfor godt at åbne for terapeutisk hjælp til voldelige mænd. En ny prostitutionslovgivning ville dog være det bedste forebyggende initiativ.

I Danmark betyder den liberale lovgivning, at staten tjener skattepenge på, at – primært – kvinder og mænd sælger seksuelle ydelser til andre.
Man har dog samvittighed nok til ikke officielt at kalde det for et erhverv med dertil hørende rettigheder.
Det er nærliggende at spørge, om ikke den delvise accept af prostitution er med til at fastholde en norm, hvor det er legitimt at betragte en anden persons krop som en brugsgenstand?
Dette er tilfældet, uanset om sælgeren af sex mener, at det sker ud fra dennes eget frie valg og vilje. Er denne norm da med til at gøde vejen for voldtægter og misbrug af mindreårige fundet på chat-rooms?
For mig er der ikke tvivl om, at svaret er ja. I Sverige har kriminaliseringen af kunderne mindsket antallet af prostituerede, og det har sammen med en øget debat betydet, at en meget stor del af befolkningen nu opfatter prostitution som illegitim.
Om den hårde narkoprostitution bare er skubbet bort fra overfladen og lever videre, er dog et spørgsmål, man skal fokusere på og i givet fald løse.

Den enkelte volds- eller misbrugskrænker bærer altid ansvaret, men lad os åbne øjnene for samfundets indflydelse og ansvar. Politisk lederskab ville i Danmark være at kriminalisere køb af sex og derved vise, at det ikke er en menneskeret at få stillet sine seksuelle lyster mod betaling.
Det vil fjerne kunder og dermed skuffe dem, der føler, at de lever et godt liv med prostitution, men det vil uvægerligt også gøre fremtiden bedre for mange, og – ikke mindst – vil man sende et signal til alle om, hvilke menneskelige normer vi ønsker i vores samfund.
Den funktionalistiske teori om prostitution som en afværgende voldsventil har med al tydelighed spillet fallit.

(Jyllands-Posten 31. oktober 2004)