SF opfordring til demokrater med muslimske rødder

Følgende pressemeddelelse er af SF (Villy Søvndal) sendt ud i dag:
Muhammed-tegninger.
Opfordring til demokrater med muslimske rødder
SF’s formand Villy Søvndal retter en direkte opfordring til herboende
muslimer og andre med rødder og kontakter i de arabiske lande, om at
tage et medansvar for at sikre imod den systematiske misinformation af
den arabiske offentlighed.
“Vi har tusindvis af medborgere i Danmark som er flygtet fra
diktaturer, manglende demokrati og en ikke-eksisterende ytringsfrihed.
De må nu tage et medansvar for at få rettet op på de rygter og den
misinformation om Muhammed-tegningerne, dansk presselovgivning og
regeringens rolle som florerer i mange arabiske medier, udtaler
Søvndal.

Jyllands-Posten har igen beklaget, at den har såret nogle mennesker.
Mere kan Jyllands Posten ikke gøre. Den har taget et moralsk ansvar
for at have bragt tegningerne. Og formelt og juridisk er der ikke mere
at komme efter, eftersom der intet ulovligt var i at bringe dem. Det
forhindrer jo ikke en diskussion om, hvorvidt det var klogt i en
verden med rigeligt af konflikter.

“Statsministeren har igen præciseret, at regeringen ikke kan undskylde
noget, den ikke har ansvar for, og dertil understreget, at hverken
statsministeren eller regeringen ønsker at forhåne nogens tro.
Statsministeren kunne yderligere afgive en erklæring der utvetydigt
fastslår respekten for andres tro samt indkalde de muslimske landes
ambassadører til et møde. Så har den danske statsminister til gengæld
gjort alt hvad der er muligt i situationen.”

“Tilbage står en række lande, hvis kendskab til ytringsfrihed og
pressefrihed lader meget tilbage at ønske. Det er rent ud sagt
utåleligt at høre arabiske krav om, hvordan dansk demokrati skal
forvaltes, fortsætter Søvndal.

Den virkelige pris for det her er integrationen og de mange som gerne
vil skabe sig en tålelig tilværelse i Danmark. De hårrejsende billeder
med hadefulde mennesker fra en række muslimske lande gør ubodelig
skade for alle demokratiske kræfter i indvandrermiljøerne i Danmark.

Omfanget af Muhammed-tegningernes betydning er blevet undervurderet af
både Jyllands Posten og regeringen. Ingen af os havde forestillet os
at sagen kunne eskalere til dette niveau. Sagen er ekstra uheldig,
fordi den lægger sig i kølvandet på en årelang og ufattelig grim
debattone i Danmark om især muslimer og den følger ovenpå den danske
krigsdeltagelse i Irak – to forhold som SF kraftigt har været i
opposition til. Men nu må nok være nok. Jeg vil gerne opfordre alle
moderate muslimer, alle demokratiske muslimer og alle med rødder i
muslimske lande som selv har oplevet ikke at have en uafhængig presse
og som ikke har kunnet ytre sig frit, om at bidrage til en løsning af
konflikten. Jeg vil gerne opfordre alle disse tusindvis af danske
medborgere til at sms’e, e-maile og ringe til familie og venner i de
pågældende lande, og fortælle sagens rette sammenhæng: At Jyllands
Posten ikke repræsenterer det danske samfund eller den danske regering
og kun læses af et par hundrede tusinder. At avisen ikke har gjort
noget ulovligt. At avisen har beklaget at den har såret religiøse
følelser. At statsministeren har taget personligt afstand fra
tegningerne men iøvrigt hverken kan eller skal sanktionere pressen. Nu
må dette religiøse vanvid ophøre.