Tag-arkiv: folkeskole

Skolekapacitetsstyring over ideologi

For SF har det historisk været centralt at agere udogmatisk og sagligt. Det betyder at vi aldrig har ladet os styre blindt af ideologi. Det modsatte synes at være tilfældet for Venstre på Frederiksberg Rådhus når det er villig til at sætte mantraet om frit skolevalg højere end stabilitet i kapacitetsstyringen. I Frederiksberg Bladet den 30. marts kritiserer Malene Barkhus (V), SF og Enhedslisten for ikke at have stemt for at lade 36 skolebørn starte på en anden skole end distriktsskolen. Læs videre Skolekapacitetsstyring over ideologi

Folkeskolen: SF øjner mulighed for lokalaftale

I SF har vi med tilfredshed noteret os at KL (Kommunernes Landsforening) efter overenskomstforliget med LC (Lærernes Centralorganisation) nu i modsætning til tidligere ikke stiller sig afvisende over for indgåelsen af lokale arbejdstidsaftaler, der fraviger eller supplerer de centrale arbejdstidsbestemmelser. Læs videre Folkeskolen: SF øjner mulighed for lokalaftale

Vellykket inklusion er en udfordring

Ved dette års budgetforhandlinger lykkedes det desværre ikke SF at overbevise højrefløjsflertallet (K, V, RV, LA, DF) om, at den vigtige inklusionsindsats i vores folkeskoler havde behov for en konkret saltvandsindsprøjtning på 5 millioner kroner årligt, foruden en længere række tiltag til støtte og gavn for udsatte børns skole- og fritidsliv. Finansloven rummer med sine 75 millioner over tre år  en grundforståelse for udfordringen, men det er så absolut småpenge i den sammenhæng, når Frederiksbergs andel er gjort op.  Læs videre Vellykket inklusion er en udfordring

Ideologisk skoleridt

I SF er vi bekymrede og forundrede. Kommunalbestyrelsen traf efter længere debat den 24. februar, en beslutning om udelukkende at godkende alle søskendeønsker ved oprettelsen af 0. klasser i skoleåret 2014-2015. Hos Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti ønskede man at satse stort ift. skolekapaciteten, og lade alle ønsker om at få sit barn ind på en anden skole end distriktsskolen blive imødekommet. Det ville være en ideologisk funderet fritvalgs-beslutning som konkret ville umuliggøre kapacitetsstyringen og samtidig gøre det sværere, at arbejde ud fra et ønske om at fordele to-sprogselever så vidt det er muligt, og fortsat lade vores fællesskabsbaserede folkeskole være en smeltedigel af elever med forældre fra forskellige indkomstlag. Læs videre Ideologisk skoleridt

SF vil have styr på inklusionen

SF på Frederiksberg rådhus stillede på det seneste kommunalbestyrelsesmøde forslag om, at der gennemføres en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunens folkeskolelærere, pædagoger og skoleledere om arbejdet med inklusion i folkeskolen.

Om forslaget fortæller rådmand og medlem af Undervisningsudvalget, Balder Mørk Andersen:

“I SF mener vi grundlæggende, at visionen… om at 96 % af alle skoleelever skal være inkluderet i normalområdet i 2015, er den rigtige vej at gå. På trods af dette er vi dog nervøse ved om dette mål kan nås uden for mange utilsigtede negative konsekvenser for både elever og lærere. Vi ønsker derfor allerede nu at få mulighed for politisk at forholde os til, hvordan situationen opleves af dem der er tættest på den, nemlig lærere og pædagoger samt skoleledere. Læs videre SF vil have styr på inklusionen

Venstre og Liberal Alliance gambler med børnene

I forbindelse med budgetlægningen for 2014 og årene frem ønskede de to partier at gøre den frederiksbergske folkeskole til en købmandsforretning via salg af pladser til udenbys elever. En økonomisk strategi der mest af alt lignede fugle på taget al den stund at vi overhovedet ikke har pladsen, men i de kommende år ser ud til at skulle rumme flere frederiksberg-elever end først antaget. Samtidig kærede man sig ikke om den udfordring lærerne allerede har med inklusionsindsats, og gennemførsel af folkeskolereformen. Læs videre Venstre og Liberal Alliance gambler med børnene

Skolereform – tillid og åbenhed

I SF ser vi frem til at implementere den nye skolereform. Vi finder det dog centralt, at det gøres med respekt for den indgåede arbejdstidsaftale fra januar 2013, idet den bygger på en tillid mellem parterne, som er værd at fastholde.

SF har noteret sig, at der i regeringens vedtagne overenskomstaftale står, at reglerne kan suppleres ved en lokalaftale indenfor rammeaftalen, hvilket således lægger op til, at den lokale arbejdstidsaftale på Frederiksberg fortsat kan være rygraden. Læs videre Skolereform – tillid og åbenhed