Folkeskolen: SF øjner mulighed for lokalaftale

I SF har vi med tilfredshed noteret os at KL (Kommunernes Landsforening) efter overenskomstforliget med LC (Lærernes Centralorganisation) nu i modsætning til tidligere ikke stiller sig afvisende over for indgåelsen af lokale arbejdstidsaftaler, der fraviger eller supplerer de centrale arbejdstidsbestemmelser.

I SF har vi hele tiden ønsket at fastholde den tillidsbaserede tilgang til lærernes arbejdstid som historisk har formet folkeskolen på Frederiksberg. Derfor stillede vi den 9. september 2013 beslutningsforslag om en lokalaftale. Efter udvalgsbehandling fik forslaget ved Kommunalbestyrelsens behandling den 9. december 2013 kun opbakning fra Enhedslisten.

Således var der for lidt over et år siden ikke megen opbakning til SF’s synspunkt. Men efter de nye KL-signaler håber vi i SF, at der vil være et flertal af andre partier der vil være med på at tage initiativ til en lokalaftale og derved bakke op om at give de for nuværende ret pressede lærere mulighed for på bedste vis at folde folkeskolereformens intentioner ud i livet. Det skylder vi simpelthen børnene, lærerne og den gode frederiksbergske folkeskole.

(Bragt i Frederiksberg Bladet den 7. april 2015)