SF – Frederiksbergs sociale stemme

Selvom vi i SF ikke var en del af budgetforliget for 2015 lykkedes det os alligevel at få alle andre partier undtagen Liberal Alliance med på at give Cafe Paraplyen en årlig bevilling på 180.000 kr. SF skaffede i 2012-budgettet midler til at der kunne holdes åbent om søndagen, og med dette års budget er SF altså lykkedes med at sikre Cafe Paraplyen det økonomiske fundament der gør at det kan holdes åbent alle ugens 7 dage.

Vi har i SF igennem flere år taget det dybt seriøst at være Frederiksbergs sociale stemme. For tro mig – hvis vi ikke havde kæmpet de kampe havde Cafe Paraplyen fortsat kun haft åbent på hverdage. Sociale eller psykiske problemer holder altså ikke ‘weekend-fri’, tværtimod kan de to dage være lange at komme igennem uden et godt socialt netværk. Derfor har vi fundet det bydende nødvendigt at støtte op om det uvurderlige sociale arbejde der løftes af ansatte og frivillige i Cafe Paraplyen og i de andre af Frederiksbergs væresteder.

(Bragt i Lokalavisen Frederiksberg den 27. februar 2015)