Folkeskolen: SF øjner mulighed for lokalaftale

I SF har man med tilfredshed noteret sig at KL (Kommunernes Landsforening) efter overenskomstforliget med LC (Lærernes Centralorganisation) nu i modsætning til tidligere ikke stiller sig afvisende over for indgåelsen af lokale arbejdstidsaftaler, der fraviger eller supplerer de centrale arbejdstidsbestemmelser.

SF’s rådmand og medlem af Undervisningsudvalget siger: “I SF har vi hele tiden ønsket at fastholde den tillidsbaserede tilgang til lærernes arbejdstid som historisk har formet folkeskolen på Frederiksberg. Desværre var der for lidt over et år siden ikke megen opbakning til dette synspunkt. Men efter de nye KL-signaler håber vi i SF, at der vil være et flertal af andre partier der vil være med på at tage initiativ til en lokalaftale og derved bakke op om at give de for nuværende ret pressede lærere mulighed for på bedste vis at folde folkeskolereformens intentioner ud i livet. Det skylder vi simpelthen børnene, lærerne og den gode frederiksbergske folkeskole.”

Fakta: SF stillede den 9. september 2013 følgende beslutningsforslag som efter udvalgsbehandling kun fik opbakning fra Enhedslisten ved Kommunalbestyrelsens behandling den 9. december 2013.

”SF foreslår, at Frederiksberg Kommune implementerer den nye folkeskolereform med udgangspunkt i den lokale arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere indgået i januar 2013 – således at ændringer i lærernes arbejdstid skal besluttes i samarbejde med Frederiksberg Lærerforening, og at kommunalbestyrelsen lægger op til at lokalaftalen fortsætter udover august 2014, såfremt Frederiksberg Lærerforening er enig i dette.”