Sund skolevej

Luftforurening kommer fremover til indgå som et kriterium for udmøntningen af puljen til forbedring af trafiksikkerhed og skoleveje.

SF’s rådmand Balder Mørk Andersen og kommunalbestyrelsesmedlem Pernille Frahm forslog tilbage i maj 2014, at kommunalbestyrelsen skulle vedtage at man fremover vil lade niveauet for luftforurening indgå som et kriterium for udmøntningen af puljen til forbedring af trafiksikkerhed og skoleveje. Ønsket var at få Frederiksberg Kommune til at agere sundhedsmæssigt forsvarligt i trafikpolitikken ved konstant at holde fokus på den stigende luftforurening. Forslaget blev vedtaget før jul.

Balder Mørk Andersen siger om vedtagelsen: ”Det gælder således både generelt, at vi skal begrænse luftforureningen på de veje, hvor den er størst, og herunder især hvor der er nærliggende bebyggelse. Men det gælder især i forbindelse med skoleveje, hvor børn dagligt udsættes for sundhedsskadelige partikler, herunder især gassen NO2 (kvælstofdioxid). Kommunen har et medansvar for at begrænse, at børn afleveres i skole i en sky af skadelig bilos. Det bør således sikres, at biler der sætter børn af ikke står og udsender udstødningsrøg af foran knudepunktet ved skoleportene. Forureningen er især skadelig for folk med astma og andre luftvejsproblemer, men øger også risikoen for blandt andet kræft, hjertesygdomme og indlæringsproblemer hos børn”.

I SF mener man dog på den anden side ikke at der var nogen imødekommelse af partiets grønne holdninger ved forhandlingerne om den nye parkeringspolitik, som SF ikke kunne tiltræde fordi man mener, at den vil fastholde Frederiksberg som hele hovedstadens parkeringsplads, øge forureningen og fortsat gøre det svært for byens egne borgere at finde en parkeringsplads. Derfor vil man konsekvent søge at medvirke til fremme af cyklisme, gang og kollektiv trafik, som kan have positiv effekt på både luftforurening og trafiksikkerhed.

(Bragt  som debatindlægi Lokalavisen Frederiksberg, torsdag den 5. februar 2015)