SF vil støtte inklusionen

Som kommunalpolitiker er det godt at erfare, at partikollegaerne i Folketinget har det samme syn som en selv på nødvendigheden af at bakke op om det gode skoleliv. Således går SF til finanslovsforhandlinger med forslaget om at afsætte 600 mio. kr. til inklusion over en treårig periode fra 2015-17.

I SF bakker vi op om inklusionstanken. Det giver rigtig god mening, at inkludere flere elever i den danske folkeskole. Vi har i flere år brugt mange ressourcer på specialundervisning, og en del børn som ellers kunnet have været inkluderet har mistet muligheden for at være en del af fællesskabet i folkeskolen. Midlerne kan i stedet bruges bedre ved at give flere børn, der har behov for ekstra hjælp i skoledagen, bedre vilkår til at kunne klare sig i en normal folkeskole. Der skal selvsagt fortsat være tilbud til de børn, som har større udfordringer, og derfor ikke magter at indgå i folkeskolen.

Men vi er i SF bevidste om, at det kan være om end særdeles udfordrende for lærere og andre elever at inkludere. 96 % af alle elever skal ifølge målsætningen indgå i normalområdet i 2015. Vi er oprigtigt nervøse ved om dette mål kan nås uden for mange utilsigtede negative konsekvenser for både elever og lærere. Heldigvis har vi dog på Frederiksberg lavet en inklusionsstrategi der gennemfører inklusionen gradvis.

Det ændrer dog ikke på, at vi i SF allerede nu ønsker at høre dem der er tættest på processen, nemlig lærere og pædagoger samt skoleledere. En kvantitativ undersøgelse lavet af Frederiksberg Lærerforening gav anledning til bekymring, og den har vi i foråret stillet forslag om at følge op på. Uanset hvordan det evt. kommer til at ske, mener vi i SF, at det kunne være af stor værdi, hvis der afsattes budgetmidler til fx flere ressourcepersoner, der kan rådgive og vejlede lærerne og indgå i undervisningsforløb, mere efteruddannelse i specialpædagogik til lærere og ledelse, samt flere to voksen-ordninger, hvor skolerne vurderer det gavnligt. Inklusionspædagoger har således gjort en stor forskel og skabt ro og stabilitet i klasser rundt omkring i landet.

 (Bragt i Lokalavisen Frederiksberg den 21. august 2014)