Flere pædagoger i daginstitutionerne

Som kommunalpolitiker bliver man så henrykt når man oplever, at partikollegaerne i Folketinget har det samme syn som en selv på nødvendigheden af at bakke op om det gode børneliv.

I SF på Frederiksberg har vi ofte slået på tromme for bedre normeringer i daginstitutionerne – simpelthen flere uddannede hænder til at tage sig af den pædagogiske omsorg for vores børn. Derfor er det glædeligt, at SF tager forslaget om at afsætte 200 millioner kroner med til finanslovsforhandlingerne. Det er nødvendigt eftersom ikke alle kommuner formåede at bruge midlerne afsat i 2012 til netop flere varme hænder. Ej heller på Frederiksberg endte det præcist som SF havde drømt om.

I dag går stort set alle børn i daginstitution, og hverdagen i institutionerne har stor betydning for barnets senere skolegang og videre liv. Vores vuggestuer, dagplejer og børnehaver spiller en helt afgørende rolle i forhold til læring og udvikling. Det er en god investering at sørge for gode rammer. Som det ser ud i dag, er der behov for mere personale og flere voksne pr. barn i vuggestuer og børnehaver. Det vil både betyde mere tid til det enkelte barn og sikre pædagogerne en mindre stresset hverdag.

Og jeg kommer til at tænke på kongen der engang bad sin gartner om snart at plante et særligt træ. Gartneren replicerede, at træet groede meget langsomt, og først ville være modent om hundrede år. Kongen udbrød derpå: ”Da har vi ingen tid at spilde – plant det allerede i dag.”

(Bragt i Frederiksberg Bladet den 19. august 2014)