SF vil have styr på inklusionen

SF på Frederiksberg rådhus stillede på det seneste kommunalbestyrelsesmøde forslag om, at der gennemføres en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunens folkeskolelærere, pædagoger og skoleledere om arbejdet med inklusion i folkeskolen.

Om forslaget fortæller rådmand og medlem af Undervisningsudvalget, Balder Mørk Andersen:

“I SF mener vi grundlæggende, at visionen… om at 96 % af alle skoleelever skal være inkluderet i normalområdet i 2015, er den rigtige vej at gå. På trods af dette er vi dog nervøse ved om dette mål kan nås uden for mange utilsigtede negative konsekvenser for både elever og lærere. Vi ønsker derfor allerede nu at få mulighed for politisk at forholde os til, hvordan situationen opleves af dem der er tættest på den, nemlig lærere og pædagoger samt skoleledere.

Konkret ønsker SF, at høre dem der til daglig arbejder med inklusion i dagligdagen, og man har oplistet en række spørgsmål som er inspireret af en lignende undersøgelse lavet af Frederiksberg Lærerforening. Balder Mørk Andersen fortæller, at resultatet her var et stærkt bekymrende ‘wake up call’.

Er der i din klasse elever der ikke får den særlige støtte, som de har behov for?
Har du fået kompetenceudvikling i forbindelse med inklusionen?
Føler du dig uddannelsesmæssigt rustet til at undervise/håndtere de elever der i dag er inkluderet i undervisningen?
Føler du at du får den nødvendige opbakning fra ledelsen til at inkludere elever i undervisningen?
Hvilken betydning har de inkluderede elever for de øvrige elevers faglige udbytte af undervisningen?
Hvilken betydning har de inkluderede elever for trivslen i klassen?
Hvilken betydning har de inkluderede elever for dit arbejdsmiljø?
Mener du som skoleleder, at lærerne og pædagogerne på skolen er tilstrækkeligt uddannet til at håndtere inklusionsudfordringerne?”

Forslaget skal nu behandling i Undervisningsudvalget, og Balder Mørk Andersen bemærker i den forbindelse at han har svært ved at forestille sig at højrefløjen ikke deler ønsket om at blive klogere på hvordan det står til med inklusionen i den frederiksbergske folkeskole.

(Bragt i Lokalavisen Frederiksberg den 13. marts 2014)