Dansk Folkeparti vil alligevel ikke provokere!

I betragtning af at de i DF er mediemæssigt kyndige, undrede jeg mig da også i første omgang over Søren Espersens udmeldinger om provokationsannoncer for at teste selvcensur og ytringsfrihed. Dette ville have været udtalt hybris, og en overspilning af de solide fremgangskort som krisen om JP-tegningerne desværre har givet DF. Men tilbagekaldelsen viser endnu engang at DF er et skridt foran medierne. Derved har de opnået at puste til ilden, men samtidigt formået at fremstå som et ‘sagligt’ parti der naturligvis alligevel ikke vil såre folks religiøse følelser. Kort sagt, har de gjort det – uden reelt at gøre det! De er modbydelige, kynisk kalkulerende og dygtige i DF, og de lever på frygt, mistro og eskalering af krisen.

I grunden har de med tiden udspredt så meget snavs, og hvis der er nogen der tror at DF reelt frygter for ytringsfriheden, så tro gerne om igen. Læs fx. nedenstående ‘buket’ af sprogblomster som har suget næring i gylle:

Et multietnisk samfund vil tilbyde os massevoldtægter,
bandekriminalitet, grov vold, utryghed, kvindeundertrykkelse og tvangsægteskaber
. (DFU i annonce i 2001).

Jeg har ingen problemer i den annonce og bakker i øvrigt op om indholdet i den. (Peter Skaarup om samme annonce).

Muslimerne i landet lever under en totalt anderledes kultur og
religion, der må kaldes den mest menneskefjendske i verden
. (Louise Frevert, DF, på egen hjemmeside, 15/9 05).

Kun ved at holde antallet af muslimer nede samt holde dette åbenlyst tilbagestående kultursyn tilbage kan vi sikre Danmarks fortsatte beståen som et frit, demokratisk og velfungerende samfund. (Morten Messerschmidt, dengang formand for DFU, pressemeddelelse, 3/6 2003).

Disse love forhindrer, at de enkelte lande vedtager egne love, der effektivt kan beskytte dem mod den muslimske fare – en fare, der er langt større end vi nogensinde tidligere har oplevet, for den er skjult for vore øjne – der er ingen synlig fjende – og vi har ingen midler til at bekæmpe den i dag! – den kan sammenlignes med en kræftknude. (Louise Frevert, DF, på egen hjemmeside 15/9 05).

Den egentlige årsag til den store arbejdsløshed blandt muslimerne er, at disse mennesker stammer fra en kultur, der slet ikke arbejder som vi, og hvor det er forbundet med prestige ikke at bestille noget. (Pressemeddelelse, DF, 9/7 02).

Der er tale om at bekæmpe en religion, som er en pest over Europa. (Jesper Langballe, DF, fra Folketingets talerstol, 31/5 02).

Muslimer i Koranen får at vide, at de gerne må lyve og bedrage, snyde og svindle alt det, de vil – så længe det ikke går ud over andre muslimer. (Pia Kjærsgaard, Kjærsgaards ugebrev, april 2000).

Alle Vestens lande er infiltreret af muslimerne – nogle af dem taler pænt til os, mens de venter på at blive nok til at slå os ihjel. De kommer for at erobre nyt land. (Mogens Camres talepapir på Dansk Folkepartis landsmøde, september 2001).

Hvorfor i al verden skulle vi tillade etableringen af et brohoved for en religion, som har til formål at komme vor egen tro og levevis til livs? (Pia Kjærsgaard, DF, Dansk Folkeblad december 1998)

Islam er en direkte trussel mod Vesten, æder os op indefra og
destabiliserer vores samfundsstruktur på ægte gøgeungemaner.
(Kristian Thulesen Dahl, Folketingets åbningsdebat 6/10 01).