Tag-arkiv: Lotte Thiim Bertelsen

Ligestillingsudvalgets prostitutions-program

På SF’s hovedbestyrelsesmøde d. 3.-4. sept. i Kbh præsenterer Ligestillingsudvalget et prostitutionsprogram, indeholdende kriminalisering af køb af sex, samt flere sociale tiltag. Papiret har jeg udarbejdet sammen med Lotte Thiim Bertelsen og i sparing med udvalget. Du kan se oplægget ved at klikke på linket nedenfor!
Ligestillingsudvalgets prostitutions-program

Ønsker du at læse mere om prostitution, kan jeg henvise til alle de tekster jeg har skrevet til SF’s debatside om prostitution. Klik ind på www.sf.dk/prostitution. Her er der bl.a. både en lærerig quiz og mulighed for at debattere emnet.

Ligestilling og kunstig befrugtning i SF

Uenige med Anne Grete Homsgaard og Margrete Auken
Svar fra SF’s feministiske tæskehold om lesbiskes adgang til kunstig befrugtning

Af: Charlotte Gerhauge, Michael Bang, Marie Daugaard, Lotte Thiim Bertelsen og Balder Mørk Andersen

Som medlemmer af SF’s feministiske tæskehold er vi uenige med Anne Grete Holmsgaards (AGH) og Margrethe Aukens (MA) udtalelser om, at lesbiske ikke skal have adgang til kunstig befrugtning på lige vilkår med heteroseksuelle kvinder (kommentar den 3. august). Vi kæmper for lige rettigheder for alle uanset seksuel orientering. Vi mener ligesom AGH og MA, at børn har rettigheder, men de har først og fremmest ret til gode forældre. Og i den forbindelse spiller det ingen rolle, om forældrene er homo- eller heteroseksuelle. Det er også SF’s officielle politik.

Diskussionen er i høj grad kønspolitisk. Bag argumenter om, at der skal være en mor og en far til et barn, ligger ofte en antagelse om, at kvinder og mænd bidrager med noget grundlæggende forskelligt. Det mener vi ikke. Kvinder og mænd er forskellige, men det er kvinder også indbyrdes – ligesom mænd er det indbyrdes! Kønnet siger ikke noget om, hvilke egenskaber og roller man bidrager med som forældre.
Vi ønsker ligestilling – og dermed, at vi kan være kvinder og mænd og forældre på de måder, vi har lyst til i stedet for at skulle sættes i bås efter andres normer og opfattelser.

(Information, 13. august 2005)