Skolekapacitetsstyring over ideologi

For SF har det historisk været centralt at agere udogmatisk og sagligt. Det betyder at vi aldrig har ladet os styre blindt af ideologi. Det modsatte synes at være tilfældet for Venstre på Frederiksberg Rådhus når det er villig til at sætte mantraet om frit skolevalg højere end stabilitet i kapacitetsstyringen. I Frederiksberg Bladet den 30. marts kritiserer Malene Barkhus (V), SF og Enhedslisten for ikke at have stemt for at lade 36 skolebørn starte på en anden skole end distriktsskolen.

I SF arbejder vi bestemt for at sikre muligheden for frie valg, men vi lader ikke blind liberalisme styre os, og vi tillader os at agere som et ansvarligt parti med blikket rettet flere år frem i tid. I SF har vi fuld tillid til, at alle kommunens folkeskoler vil kunne sikre vores børn en god skoletid. Og hvad nytter det at glæde nogen få i nuet, hvis det efterfølgende skaber problemer for andre.

Vi står i en situation, hvor vi i årene frem skal kunne sikre skolekapacitet til flere børn, og for Undervisningsudvalg og forvaltning har det gennem længere tid været noget af et puslespil. Hvis kommunalbestyrelsen beslutter ikke at bygge en helt ny skole, er det i særdeleshed centralt at kapacitetsstyringen så vidt muligt kan baseres på stabile tal. Advarslen fra forvaltningen imod den af flertallet trufne beslutning var ellers ikke til at tage fejl af: Kapacitetsstyringen vil blive vanskeligere og det risikeres at der etableres merkapacitet på steder, hvor der så reelt ikke bliver behov for det, ligesom der kan være behov for kapacitetsudvidelser på steder, hvor der ikke bygges. Som et forsøg på at undgå dette vil distriktsændringerne i fremtiden blive mere omfattende og flere børnefamilier vil blive berørt.

Derfor fandt vi det klogest at nøjes med at imødekomme søskendeønsker, hvilket alle partier er enige i.

Malene Barkhus konkluderer, at vores fornemmeste opgave som politikere må være at lytte til borgernes ønsker. Ja, det et centralt element i balance med saglig forudseenhed, og det er et citat jeg vil minde Venstre om når SF fremtidigt får beslutningsforslag om udvidelse af demokratiet, mere borgerinddragelse og flere frie valg, stemt ned af højrefløjsflertallet på Frederiksberg. For jeg frygter, at det mest af alt er et hult postulat når det kommer fra Venstre.

(Bragt i Frederiksberg Bladet den 26. maj 2015)