Forvaltningen har bestemt….

Mandag den 21. april vedtog alle andre partier på rådhuset end SF og Enhedslisten, ikke bare udmøntningen af de administrative effektiviseringer/besparelserpå Frederiksberg rådhus for 2015, men også at fortsætte med at spare i 2016 og frem.

Meldingen fra medarbejderne var ellers ikke til at misforstå: Vi har allerede skåret ikke bare ind til benet, men ind i benet. SF stillede i forbindelse med sagens behandling 33 skriftlige spørgsmål til direktionen. Svarene var med til at belyse hvilke tiltag vi fandt acceptable og hvilke vi fandt problematiske. Et af spørgsmålene gik på et tiltag vedr. fælles visitationsprocesser og arbejdsgange i Social- sundheds- og arbejdsmarkedsområdet. Det lød: Med hvilket belæg vurderer direktionen at det ukonkretiserede besparelsesforslag rummer en mulig gevinst? Svaret var følgende: ”Det er vurderingen, at der med fokus på målgrupper og en mere fælles tilgang, herunder LEAN, kan opnås en gevinst. Omstillingen følges tæt med det sigte at understøtte, at den forudsatte effektivisering opnås.”
Af selve sagen fremgik det at ”Indsatserne skal ske balanceret ift. selve ydelsessiden, idet det skal tilstræbes, at de budgetlagte målsætninger ift. rehabilitering, selvforsørgelse mv. skal forsøges fastholdt.”

Det er muligt at de andre politikere er trygge ved dette, men det er vi ikke i SF. Især ikke når det i en BDO-rapport fra marts 2014 om sagsbehandlingen på det specialiserede voksenområde anbefaledes, ”at der fokuseres på at overholde lovgivning vedrørende sagsbehandlingen og servicemålene.” Og når revisionen viste kritiske bemærkninger i 52 % af sagerne.

Det er fair nok at mene at servicen skal sænkes og medarbejderne skal løbe hurtigere for at der kan blive råd til yderligere at vedtage skatte- og grundskyldstab for kommunen. Men så stå da ved det. Også når situationen på rådhuset er så presset, at det er svært for medarbejderne at overholde lovgivningen. Og det er ikke fordi der ikke er blevet råbt vagt i gevær. Medarbejdere i socialafdelingen peger i høringssvar på at normeringerne er så ringe, at de ikke kan leve op til kravene om dokumentation, kvalitet og faglighed, samt ikke mindst, at ”Borgernes retssikkerhed er svækket, idet vi ikke kan følge lovens krav om løbende opfølgninger på indsatser og tilbud.”

Normalt har vi i SF svært ved overhovedet at få en ærlig demokratisk debat på rådhuset med højrefløjen om de givne beslutninger, men når der endelig åbnes sprækker, åbenbares de sande ansigter. Borgmester Jørgen Glenthøj (K) valgte i kommunalbestyrelsen på uskøn vis at fralægge sig det politiske og ledelsesmæssige ansvar for besparelserne. Således udtalte han: ”Forvaltningen har besluttet sig for yderligere effektiviseringer.” Undskyld borgmester, hvem er det der bestemmer på rådhuset – de demokratisk valgte politikere eller forvaltningen/direktionen?

Men på den måde er det nemt nok at være borgmester. Når der skal klippes snore, graves med spade og uddeles priser står man i forreste linje, men når der skal bespares gemmer man sig bag forvaltningen. Det er ikke det der bør kendetegne en førstemand på Frederiksberg.

(Bragt i Lokalavisen Frederiksberg den 23. april 2015)