Pigefodbold i KB?

Som tidligere fodboldspiller gennem flere år ved jeg hvor fantastisk en sport fodbold er, og hvor mange positive livsinput man som børne- og ungdomsspiller kan få med sig. De frivillige trænere, som jeg har haft gennem årene fortjener en stor TAK. Som så mange andre, er jeg nu forvist til sidelinjen, hvor jeg ikke følger min 8-årige søn, for han siger at ’han hader fodbold’. Derimod er min 9-årige datter blevet så bidt af det, at hun drømmer om at blive lige så god som Ronaldo og Messi. Faderen mener nu nok at mindre kan gøre det, men hendes drøm er svær at stå for.

Fodbold er nemlig fantastisk for begge køn, og det er der heldigvis mange hæderskronede klubber der har fundet ud af. Men hvad med KB? Denne klubhistoriske gigant fra 1876, og det kontinentale Europas ældste fodboldklub fra 1879. Hvor er pigerne og kvinderne henne på de grønne baner? Svaret er desværre, at de fortsat ikke er velkomne. I KB er børnefodbold lig med drengefodbold. Det er endda ikke engang noget der nævnes på hjemmeside og i pjecer.  Som der står i KB’s børnefodbolds-pjece: ”KB præger udviklingen med forankring i klubbens stolte traditioner, og udvikler gennem spil og leg børn og unges færdigheder og talenterne til højeste niveau.” Det betragtes altså bare som en selvfølge at det ikke gælder hunkønsvæsener.

Nogen vil måske spørge, hvorfor jeg dog ikke bare kan lade KB gøre det som de altid har gjort? Men sagen er den, at jeg netop mener, at der påhviler de legendariske klubber et ansvar for at rykke sig med tiden, og være forbilleder for de andre. Endvidere har KB fordelagtige anlægsaftaler med Frederiksberg Kommune, og det ville klæde klubben at lade begge køn få adgang til banerne. Måske det endda kunne præge klubben positivt?

Modargumentet vil formentlig være, at KB ikke også bør tilbyde pigefodbold, når de to andre Frederiksbergklubber FB og FA 2000 har dette, og at det vil medføre mere pres på anlægskapaciteten. Til det vil jeg påpege, at alle borgere, og altså også kvinder og forældre til piger støtter idrætten og herunder KB via skatten. Der kan således stilles forventninger om hensyn til begge køn, og intet køn bør da blive forfordelt i idrætstilbuddene. Er der en efterspørgsel efter mere pigefodbold bør alle klubber og altså også KB i samarbejde med FIU og kommunen lægge sig i selen for at imødekomme dette. Da kan svaret aldrig være blot at konstatere, at drengene prioriteres først. Endvidere er der netop givet kommunalt samtykke til KB om at etablere fire mindre kunststofbaner på Roskildevej 10, til fodbold for 4-10 årige (drenge) om vinteren.

Bare rolig – jeg har ingen intentioner om at rokke ved klubmantraer, som det der står at læse i klubhuset: ’Her gøres drenge til mænd og mænd til drenge’. Men måske at tiden er moden til at lade en traditionsklub blive præget af begge køn og andre fyndige linjer.

Så mit spørgsmål til KB’s bestyrelse er: Er det ikke tid til at åbne op for at piger og kvinder kan spille fodbold i KB?

(Bragt i Frederiksberg Bladet den 3. februar 2015)