SF sikrer flere pædagoger på Frederiksberg

Det var en virkelig god oplevelse at tænde for nyhederne tirsdag aften i sidste uge. Overskrifterne fortalte, at SF havde fået sin vilje i finanslovsforhandlingerne og sikret en milliard til flere pædagoger i daginstitutionerne i Danmark. På Frederiksberg kunne vi i SF ikke overbevise højrefløjsflertallet (K, V, LA, DF og Radikale) om at der burde bruges 11 mio. kr. mere årligt til et normeringsløft, men med denne aftale får vi årligt hjælp med op mod halvdelen af det beløb.

Det er rigtig vigtigt for Frederiksberg, fordi det er helt afgørende, at vi sikrer de bedst mulige forhold for vores børn i vuggestuerne og børnehaverne. Alle undersøgelser viser, at børns trivsel i dagtilbuddene påvirker dem resten af livet. Derfor er det fantastisk, at der nu endelig bliver sendt penge efter mere personale.

Da folketinget sidste gang vedtog, at der skulle sendes penge ud til daginstitutionerne valgte en række kommuner at bruge pengene på at dække økonomiske huller andre steder i kommunebudgetterne, og på Frederiksberg gik de fx til at begrænse lukkedage. Det var såmænd fint for børnefamilierne, men kan ikke siges direkte at have betydning for kvaliteten i dagligdagen i vores institutioner. Det kommer ikke til at ske denne gang, for med den nye ”børnemilliard” bliver pengene øremærket til at sikre flere pædagoger i kommunens dagtilbud.
Der hvor der virkelig er mangel på pædagoger, er ofte om morgenen og sent ud på eftermiddagen. Der betyder det meget, at der er en ekstra voksen, når man skal åbne eller lukke. Der er gennem mange år kommet flere og flere børn per voksen, og nu er man nødt til at gøre noget for at knække kurven den anden vej.
Det her kommer til at gøre en forskel for rigtig mange børn.

(Bragt i Frederiksberg Bladet den 9. december 2014)