Sociale særtilskud bør øremærkes

Den 29. august tildelte Økonomi- og indenrigsministeren Frederiksberg Kommune 13,8 mio. kr. til 2015-budgettet fra den sociale særtilskudspulje (§17). Godt en uge senere benyttede højrefløjsflertallet (K, V, RV, DF) bl.a. dette såkaldte ’finansieringstilskud’ til at sænke grundskylden og dækningsafgiften, samt afdrage ekstraordinært på kommunens massive gæld.

De færreste er nok klar over, at Frederiksberg  har syv boligområder, som vurderes at have sociale udfordringer. Derfor er tilskuddet fuldt berettiget og en øget aktivitet på området ville være af stor værdi for borgerne. Men den kommer desværre ikke i tilstrækkelig grad eftersom budgettet på socialområdet samlet set reduceres. Det sker på trods af at vi i SF i de seneste års budgetter har taget det på os at agere Frederiksbergs sociale samvittighed, og kæmpe imod diverse besparelser samt sikre midler til specifikke tiltag.

I SF er vi tilhængere af det kommunale selvstyre, og princippet om at skabe maksimalt råderum for byrådspolitikerne til de lokale prioriteringer. Men hvor ville det dog gøre SF’s løbende kamp nemmere, hvis en procentdel af puljetildelingen var betinget af at den skulle gå direkte til nye tiltag til gavn for de socialt udsatte. Udfordringen er for SF den samme som den vi oplevede da vi kommunalt skulle kæmpe om udmøntningen af de 500 mio. kr. til bedre normeringer og kvalitet i dagtilbud som afsattes i finansloven for 2012. Dette afstedkom fx mere kreative fortolkninger i andre partier af begrebet ‘kvalitet’.

(Bragt i Information den 18. september 2014)