Pressemeddelelse vedr. forhandlingerne om budget 2015

SF: Vi løb ind i en blokpolitisk mur

SF var klar til konstruktive drøftelser med de andre partier, og ville især have forsøgt at få afsat midler til at støtte lærere og pædagoger i inklusionsindsatsen på skolerne, samt få løftet antallet af pædagoger i daginstitutionerne. Men højrefløjen prioriterede endnu engang skattelettelser, i form af en sænkning af grundskylden. I SF mener man at det er en problemstilling som Regeringen i stedet burde tage sig af. For på Frederiksberg betales regningen af de mange til meget ringe gavn for de få.

”Der er sket et trist ryk mod højre på Frederiksberg Rådhus. Flertallet har muret sig inde og mener ikke længere at have brug for hjælp fra SF til at skabe en bedre kommune. I den sidste ende er det borgerne og medarbejderne der taber på dette”, siger SF’s rådmand Balder Mørk Andersen.

Udover dette havde SF som vanligt flere forslag med på socialområdet, klima-, miljø- og trafikområdet samt på kulturfeltet.

Kommunalbestyrelsesmedlem Pernille Frahm fra SF undrer sig over, at borgmesteren vil slå et hul i kommune kassen på mindst 20 millioner for at sikre en husejer på 5 Juniplads en skattesænkning på 250 kroner om måneden. Det vil næppe være det, der afgør, om folk kan blive i deres villa, og til sammenligning vil en lejer på Finsensvej knapt få til 2 liter letmælk om måneden.

For yderligere, kontakt Balder Mørk Andersen, 26 14 04 65