Hele hovedstadens parkeringsplads

I budgetforliget for 2012, som altså blev vedtaget for 2,5 år siden, blev det vedtaget at revidere den nuværende parkeringsordning. Især for at mindske parkering af biler, der slet ikke har ærinde på Frederiksberg.

Højrefløjen turde dog ikke gennemføre en ændring inden et valg, så først nu nærmer forhandlingerne sig en afslutning. I SF er vi dog ængstelige for resultatet, og vi føler os derfor kaldet til at sende en sidste afsluttende opfordring til de andre partier.

Vis nu noget mod. Lad nu ikke fortsat Frederiksberg være hele hovedstadens overfyldte gratis parkeringsplads. Frederiksbergborgerne er utilfredse, for de skal dagligt kæmpe om pladserne med pendlere og folk med ærinde i København. Vi ved at der er mange der benytter den to timers gratis parkering til dagligt at stille flere gange på parkeringsskiven. Så det er hul i hovedet, hvis man fortsætter denne model.

På borgermøderne var folk ikke skræmte over at betale mere end 150 kr om året for det der blot er et administrationsgebyr for en beboerlicens. Erfaringen viser at det vil frigive parkeringspladser, og pengene kan bl.a. gå til underjordiske parkeringsanlæg. Dette vil frigøre plads på overfladen til grønne rekreative byrum der understøtter klimatilpasningen, samt med plads til kultur- og fritidsliv, og ikke mindst cyklisme og en kollektiv trafik der kommer hurtigere frem.

Husk på, at kun ca. hver tredje familie på Frederiksberg har en bil. Den kraftige biltrafik betyder stort arealforbrug, stærk luftforurening, støj, ulykker, og forsinkelse af alle andre grupper af trafikanter. Så et parkeringsforlig skal forholde sig til helheden, fremtiden og alle borgerne – for vi påvirkes alle.

Nu skal de sande ansigter åbenbares. Hvilke partier kan fortsat med rette kalde sig for grønne? Og hvilke partier kan ikke se skoven for bare biler?

(Bragt i Frederiksberg Bladet den 27. maj 2014)