Kommentar fra SF vedr. ophør af samarbejde med Tryghedsplejen

SF har i Magistraten stillet adskillige kritiske spørgsmål til kommunens samarbejde på ledsageområdet med Tryghedsplejen. En undersøgelse fra revisionsfirmaet KPMG har nu understøttet store dele af vores bekymring. I SF stiller vi os derfor tilfreds med at Frederiksbergs brug af Tryghedsplejen nu bringes til ophør.

For SF er det centralt at Frederiksberg ikke på nogen facon medvirker til at understøtte social dumping. Kontraktlige forpligtelser om arbejdsklausuler er således ikke bare ord på papir, men dybt væsentlige elementer i kommunens udbudsmæssige virke. Der er nu sendt et signal til samtlige leverandører om, at Frederiksberg Kommune ikke stiltiende accepterer misligholdelse, siger SF’s rådmand Balder Mørk Andersen.

(Bragt i Frederiksberg Bladet den 25. marts og i Lokalavisen Frederiksberg den  27. marts 2014)