Økonomisk uansvarlighed

I SF finder vi det bekymrende, at borgmesteren står bag et højrefløjsbudget der allerede inden periodens start viser sig at være økonomisk uholdbart. Direktionen anbefaler således allerede nu, at der udarbejdes forslag til ’kompenserende foranstaltninger’, altså det der med stor sandsynlighed er besparelser.

SF skilte sig ud fra andre partier ved at fremsætte et budgetforslag der til fulde respekterede den nødvendige usikkerhedspulje, og vi anede nok at højrefløjens valgbudget ikke ville holde vand. Det er intet mindre end en falliterklæring, at forvaltningen allerede nu beder om tilladelse til at reparere på det. Valget er slut, men det bør nu stå klart for enhver, hvilke partier der reelt kan tituleres ‘økonomisk ansvarlige’ og hvilke der for anden gang i træk har fremlagt et valgbudget der kræver reparation. Forskellen i forhold til 2010-budgettet er blot at forvaltningen denne gang er endnu tidligere ude med advarselslamperne – ja som sagt før budgettet overhovedet træder i kraft.

Ydermere er meldingen nu at højrefløjen får 11 millioner færre ind i kompensation for skatteindtægtstabet på 250 mio. kr. over de næste fire år. Det gik således præcis som SF påpegede under budgetdebatten, at højrefløjen reelt famlede sig frem i blinde, og i den sidste ende måtte betale langt mere end de først regnede med for at sætte skatten ned, med det der for langt de fleste har en minimal betydning.

Økonomisk ansvarlighed – det er ikke noget der kommer af sig selv – men noget der kræver ærlige og saglige politiske valg. Sikke en trist start på denne fireårige periode.

(Bragt i Frederiksberg Bladet den 17. december 2013)