Skolereform – tillid og åbenhed

I SF ser vi frem til at implementere den nye skolereform. Vi finder det dog centralt, at det gøres med respekt for den indgåede arbejdstidsaftale fra januar 2013, idet den bygger på en tillid mellem parterne, som er værd at fastholde.

SF har noteret sig, at der i regeringens vedtagne overenskomstaftale står, at reglerne kan suppleres ved en lokalaftale indenfor rammeaftalen, hvilket således lægger op til, at den lokale arbejdstidsaftale på Frederiksberg fortsat kan være rygraden.

Skolereform og en gensidig tillid mellem kommune og skole hører sammen.

Med skolereformen følger en mere varieret, men ikke meget længere skoledag, idet et stort flertal i kommunalbestyrelsen allerede ved budget 2013 tog højde for en del af skolereformens elementer.

På alle skolens klassetrin skal motion og bevægelse indgå  i et omfang, der i gennemsnit svarer til ca. 45 minutter  dagligt i løbet af en skoledag. Motion og bevægelse kan indgå i den fagopdelte undervisning, men også i en understøttende undervisning, som kan ske i samarbejde med lokalsamfundet.

Her ligger en af reformens store udfordringer. Skolerne skal i endnu højere grad åbne sig overfor det omgivende samfund. Der skal skabes en større inddragelse af det lokale idræts-kultur- og foreningsliv i skolen. I SF vil vi arbejde for at forpligte de lokale skoler, musik- og billedskoler og ikke mindst idrætsområdet til et endnu større gensidigt samarbejde.

På lidt længere sigt ser vi også et større samarbejde mellem bibliotekerne og skolen for os.

Repræsentanter fra det lokaleområdet kan tilbydes 2 pladser i skolebestyrelserne. Det er også med til at sikre en yderligere lokal forankring af folkeskolen.

Forudsætning for tillid og åbenhed  er dygtige lærere, skoleledere, embedsmænd og et velorganiseret foreningsliv. Det har vi på Frederiksberg.

(Af: Carsten Nørballe, medlem af Undervisningsudvalget og Balder Mørk Andersen, rådmand. Bragt i Frederiksberg Bladet den 24. september 2013)