Kampen for skæve boliger bær frugt

Frederiksberg rummer en lille gruppe af særligt udsatte og hjemløse borgere, som har svært ved at indpasse sig, eller ikke magter at bo i traditionelt udlejningsbyggeri. SF har i snart fire år kæmpet en indædt kamp for at få opført nogle boliger til disse borgere. Det ser nu endelig ud til at skulle lykkes, idet midlerne afsat i budget 2014, nu kan blive brugt på at etablere tre skæve boliger på Roskildevej 54 (Solbjerg Parkkirkegård). Kirkeministeriet har nemlig senest tilkendegivet, at de ikke har indvendinger.

Det ændrer dog ikke på, at selve behandlingen har været langtrukken, og at SF i budget på budget har skullet kæmpe for sagen. Det undrer derfor ikke, at den konservative socialudvalgsformand Karsten Skawbo-Jensen var ude med nyheden i denne avis den 7. maj 2013, uden at kære sig om at orientere om sagens historik. Uagtet at det går tilbage til før han fik sæde i kommunalbestyrelsen er han udmærket klar over, hvilket parti der har løftet dagsordenen.
Rent faktisk er det første gang, at en konservativ i den offentlige debat tager ordet ’skæve boliger’ i sin mund. Det sker så på et tidspunkt, hvor sagen er tættere på målet end nogensinde før. Det finder vi i SF meget sigende.

Men det ændrer ikke på, at vi i SF er meget tilfredse med den løsning der nu ligges op til, og vores glæde deler vi gerne med andre. Jeg finder også anledning til at glædes over, at vi i SF har et bagland der i så høj grad, ved budget på budget, er kommet med input til at bedre vilkårene for de socialt udsatte i kommunen. Var det ikke for deres input havde vi i dag ikke kunnet se frem til en åbning i august 2014.

(Bragt i Frederiksberg Bladet den 4. juni 2013)