Flere underretninger – flere sager – flere socialrådgivere?

I Børneudvalget har vi tidligere undret os over, hvorfor der kom så få underretninger fra bl.a. daginstitutionerne, som jo er et oplagt sted at få øje på børn der mistrives i hjemmet. Den tendens synes nu at være vendt, idet Familieafdelingen i årene 2009-12 modtog henholdsvis 309, 394, 420 og 516 nye henvendelser eller underretninger inden for det psykosociale område. Kommunerne får nu over en bred kam flere underretninger, og i fx Vejle har det betydet fem nyansatte socialrådgivere.

Lige så vigtigt som at flere begynder at reagere, hvis børn har det skidt – lige så vigtigt er det, at kommunen skrider ind med de rette foranstaltninger. Ingen børn skal svigtes, hvis vi overhovedet kan undgå det. Men for at gribe tilstrækkeligt ind, kræver det i hvert fald, at der er tilstrækkelige ressourcer til denne opgave. Vi vil i SF ikke vente til en grim børnesag dukker op.

Fra SF’s side er vi da meget opmærksomme på, at socialrådgiverne, der sidder med tunge børnesager, ikke har for mange sager, for så er risikoen alt for stor for at der sker fejl – og at vores medarbejdere kører psykisk og fysisk ned. Her skal der handles forebyggende, snarere end repareres når skaden er sket. Ydermere skal vi konstant være opmærksom på, at medarbejderne i især modtageteamet som modtager underretningerne er klædt tilstrækkelig på til udfordringerne.

I forhold til børnehandicapområdet har vi nu i Børneudvalget opfanget et nødråb fra forvaltningens side. Det er således nødvendigt, at få ansat to socialrådgivere med kompetencer indenfor handicapområdet for at få antallet af sager pr. sagsbehandler ned i et acceptabelt niveau på ca. 50 stk. I SF finder vi det uforsvarligt at vente på budgetforhandlingerne til efteråret, og en mulig beslutning om ansættelse fra 2014.

Vi opfordrede derfor Børneudvalget til umiddelbart, at sende ønsket videre til de økonomiansvarlige politikere i Magistraten. Og når den foreligges her vil jeg gøre hvad jeg kan for at få de andre partier med på at handle hurtigt. Situationen er for alvorlig til at lade ligge, og det drejer sig om børn for hvem livet allerede har været problemfyldt nok.

(Bragt i Lokalavisen Frederiksberg den 8. maj 2013)