Ærgrelse i SF

SF stillede den 18. juni i år et forslag om, at forvaltningen skulle undersøge fordele og ulemper ved en trafiksanering af Godthåbsvej foran Aksel Møllers Have, indeholdende lukning af vejen for gennemkørende biler, men med en bussluse til passage for den kollektive bustrafik.

Men på kommunalbestyrelsesmødet i går mandag den 5. november stemtes forslaget ned af Konservative, Venstre, Radikale Venstre og Socialdemokraterne. Kun Enhedslisten støttede forslaget.

Rådmand Balder Mørk Andersen stiller sig uforstående: ”Jeg finder det ubegribeligt, at der ikke er interesse i de andre partier for at få undersøgt potentialet i et sådant forslag. De mener altså, at vi end ikke skal blive klogere på, hvordan vi skaber en grønnere kommune med bedre byliv.

SF mener fortsat, at det på sigt vil kunne være en gevinst for bylivet foran den kommende metrostation ved Aksel Møllers Have, at der gennemføres en trafiksanering, og påpeger således at partiet ikke har opgivet kampen.

Tue Damsø fra By- og Miljøudvalget bemærker i den forbindelse: ”I SF sidder vi ikke på hænderne, og modsat flertallet tør vi godt tage kampen op med den unødvendige privatbilisme, som gør at man desværre skal hoste sig igennem Frederiksberg.”

(Bragt som redigeret debatindlæg i Lokalavisen Frederiksberg den 8. november 2012)