Til støtte for kernevelfærdsydelser

I Lokalavisen den 18. oktober går Per Nisted i rette med budgetforligets beslutning om, at godt 2.200 borgere der er visiteret til hjemmehjælp fremover skal have klaret 14-dages rengøringen ved hjælp af selvkørende støvsugere. Per Nisted havde da specifikt valgt, at lade SF høre for denne beslutning. Det er fair nok at mene, at dette aspekt i budgettet burde have betydet, at SF ikke burde have stemt for det samlede budget. Jeg er bare uenig. Hvis Per Nisted havde læst min budgettale holdt inden budgetvedtagelsen ved 2. behandlingen ville han have erfaret, at SF er fuldkommen ærlige om, at der er sure elementer i budgettet. Men de var blevet vedtaget uanset om SF havde været med eller ej. Derimod var alle de positive vedtagelser som SF bar ind i budgettet, aldrig blevet til noget, hvis vi havde sat os på sidelinjen og surmulet.

Konkret i forhold til de selvkørende støvsugere, vil jeg bemærke, at SF ligger stor vægt på, at de godt 10 % af de berørte borgere med et særligt lavt indkomstgrundlag, efter den individuelle genvisitation, vil forventes at søge om at få tilskud til anskaffelse af støvsugerne i form af et personligt tillæg. Ydermere håber jeg, at anskaffelsesprisen vil kunne mindskes via et samlet indkøb gennem kommunen. Derudover har vi forholdt os til, at et pilotprojekt i hjemmeplejen på Frederiksberg viste, at 75 % af borgerne foretrak den selvkørende støvsuger. Visionen om de frivillige såkaldte ’teknikvenner’ der skal kunne hjælpe med brugen er fin, men vi er klar over, at det kræver en succesfuld ny rekrutteringsindsats, og at projektet således pt. rummer megen usikkerhed.

Velfærdsteknologi kommer til at vinde indpas år for år, ligesom ønsket om mere fleksibilitet, medbestemmelse og selvhjulpenhed bliver centralt. Set i det lys er beslutningen velovervejet, selvom det da til enhver tid er nemmere at være politiker når pengekassen bugner. Heldigvis har Per Nisted tidligere tydeliggjort, at han har blik for dette aspekt, i og med, at han ugen forinden den 11. oktober havde et indlæg i denne avis, med følgende passage: ”Danmark og store dele af verden er ramt af en ødelæggende finanskrise. Overalt skal det nøje overvejes, hvordan de sparsomme økonomiske ressourcer skal anvendes, og som direkte følge deraf skal pengene naturligvis bruges, hvor de gør allermest gavn.”

Det er lige præcis de overvejelser vi konstant gør os på Frederiksberg Rådhus, og jeg ville sådan have ønsket at Per Nisted og flere andre havde hørt, hvordan SF i byrådssalen gjorde hvad vi kunne for at holde de borgerlige op på, at ingen borgere skal tabes i processen, og at der ikke slækkes på kernevelfærdsydelserne.

(Bragt i Lokalavisen Frederiksberg den 25. oktober 2012 med den redaktionsændrede overskrift “75 % af borgerne foretrak den selvkørende støvsuger”)