SF indgår budgetforlig

Det holdt hårdt, men i den sidste ende vurderede vi i SF, at vi ved at bide os fast i forhandlingsbordet kunne gøre mere gavn for borgerne på Frederiksberg, end hvis vi i stedet havde sat os med armene over kors og skrevet et alternativt, men aldrig vedtaget budget.

I SF gik vi til forhandlingerne med et ønske om:
– at være Frederiksbergs sociale stemme
– at børn i daginstitutioner skulle have endnu bedre pædagogiske normeringsvilkår
– at sikre aktive tiltag på et presset arbejdsmarked samt løfte kontanthjælpsmodtagerne
– at øget undervisningstid i skolerne skal sikres gennem tæt og tillidsfuld dialog med lærerne
– at skubbe på for at Frederiksberg skal være en cyklende og grøn foregangskommune
– at være partiet der kærer sig om kommunens ansatte
– at søsætte tiltag der kan tiltrække flere turister til Frederiksberg
– at være med til at gøre Frederiksberg til en mere kulturelt livlig og inspirerende plet i hovedstaden

Alt sammen var ønsker som vi fik igennem, og det er vi meget tilfredse med.

Rammerne var stramme på både service og anlæg, men i SF har vi hele tiden haft den tilgang, at aftaler med regeringen skal overholdes. Effektiviseringerne er mærkbare, og skal da også følges med lup igennem hele 2013, for at der ikke opstår negative serviceeffekter. SF havde gerne set en mere solidarisk fordeling af udgifterne til renhold af fortove, således at også grundejerne havde deltaget i finansieringen. Men der var desværre ikke opbakning til dette synspunkt.

I SF står vi bag de trods anlægsloftet massive byggetiltag i kommunen. Det er både skole- og dagtilbudskapacitet, plejehjemsmodernisering, kultur- og idrætsfaciliteter, og et ønske om at vi netop fordi vi har den størrelse vi har på Frederiksberg, kan blive endnu bedre til at varetage mange af vores opgaver på det specialiserede socialområde hos os selv. En plan der i øvrigt skaber arbejdspladser i kommunen.

SF’s seje træk på det sociale område betyder konkret, at der afsættes midler til, at der i fremtiden vil være en socialrådgiver knyttet til alle skoler. Derudover har vi sikret en styrket pædagogisk bemanding og udgående indsats på værestedet Flinten.

Arbejdsmarkedet er et tungt felt i øjeblikket, hvorfor SF ville have et styrket fokus på aktiv jobskabelse, herunder gennem jobrotation. Specifikt gennem en tilførsel af 2 millioner kr. de næste to år. Indsatsen for udsatte unge styrkes endvidere.

Som en kanin op af hatten fik vi desuden tilført midler til at øge rådighedsbeløbet for kontanthjælpsmodtagere, og derved halvere afstanden i forhold til niveauet i Københavns Kommune. Det vil betyde noget for både nuværende modtagere af kontanthjælp, og for dem som desværre står til at falde ud af dagpengesystemet.

Vi får et normeringsløft i daginstitutionerne via regeringens kvalitetsmidler, og på skolerne kan vi se frem til en styrkelse af især mellemtrinnet samt ikke mindst en bedre brobygning mellem skoler og ungdomsuddannelser.

SF glæder sig over opbakning til visionen om, at Frederiksberg har cykelstier på alle trafikveje i 2020, og over den fortsatte fokus på klimasikring og energirenovering.

Med forliget sikres der også fokus på at give Frederiksberg et mere levende kultur- og fritidsliv, herunder bl.a. ved at afsætte midler til at trække den elektroniske musikfestival Stella Polaris tilbage til Frederiksberg Have, og der var desuden opbakning til SF’s forslag om at opgradere turismeindsatsen.

Når man nu man endnu ikke har flertal til at få realiseret alle sine SF-drømme, er der trods alt grund til at glæde sig over de markante aftryk vi har fået sat, ved konstruktivt og bestemt, atter at deltage i forhandlingerne fra start til slut. Den modsatte tilgang havde i hvert fald ikke gavnet Frederiksberg.