Mere læring i daginstitutionen

I SF har vi en vision om, at vi som kommune hele tiden er i bevægelse på børneområdet. Vi skal bestræbe os maksimalt på, at give børnene de bedste udviklingsmuligheder. Det er både politikere, forvaltning, pædagoger og forældre som skal tage denne opgave på sig.

Der er ingen grund til at falde på halen for alt hvad der fostres i KL (Kommunernes Landsforening). Men det seneste udspil ’Det gode børneliv’ rummer virkelig konstruktive overvejelser. I særdeleshed rammer de med deres fokus på børns læring i dagtilbud, hovedet på sømmet. Det er ikke noget nyt, at udfordringer er vigtige for børns selvdannelse, selvværd og læringslyst. Men efter en periode med et konstant, og slet ikke unødvendigt fokus på folkeskolen, er det kun sundt, at vi i endnu højere grad end hidtil retter blikket mod den faglige læring i børnehaverne, men til dels også i vuggestuer og dagplejer.

Børn elsker at lære, og de lærer mest hvis de møder udfordringer der hverken er for svære eller lette, og som foregår med en voksen og få børn i målrettede og strukturerede rammer. På den måde lærer de at lære, og det er en ballast som forskningsmæssigt er påvist, at kunne støtte børnene langt op i folkeskolen. Rent faktisk betyder det gode grundlag, at børnene bliver ved med at lære, også selvom de skulle gå på en skole der svigter, eller hvis de har en negativ social arv med sig.

Læring i børnehaven står heldigvis ikke i modsætning til at udvikle sig på sociale områder, ja nærmest tværtimod. Fællesskab og læring går nemt hånd i hånd, hvis pædagogerne har de rette faglige kompetencer.

Jeg vil vove den påstand, at der i dag er stor forskel på hvordan denne udfordring gribes an i de forskellige daginstitutioner. Med tilpas respekt for lokale forhold og pædagogikker, har vi brug for at sikre et øget fokus på læringsperspektivet i vores daginstitutioner. I den forbindelse kan det have stor betydning, at SF i budget 2012 fik afsat midler til lederudvikling af kommunens 69 dagtilbudsledere. God pædagogisk praksis udspringer i høj grad af god ledelse.

Ydermere lagde vi i kommunalbestyrelsen et godt grundlag med igangsættelsen af et pædagogisk udviklingsprojekt i februar 2011, som skal føre til en mere sammenhængende ramme og struktur for arbejdet med den pædagogiske kvalitet i kerneydelsen, ligesom vores nye fokus på effekterne af vores indsatser på sigt vil hjælpe os i bestræbelserne på at skabe de bedste rammer for det gode børneliv på Frederiksberg.

(Frederiksberg Bladet den 6. marts 2012)