Sexkøberne volder skade

Socialstyrelsen og Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) bidrager med deres seneste udgivelse ’Vejen ud’ til debatten om prostitution med venstrehåndsarbejde. De kalder udgivelsen for et ’arbejdspapir’, men der er desværre ikke arbejdet nok med det.
 
Vold og voldtægt i prostitution nedtones generelt, men Socialstyrelsen skrev i 2007 selv: ”I en dansk undersøgelse angiver 95 % af de stofmisbrugende kvinder at de har været udsat for vold én eller flere gange. Knap 60 % af kvinderne i øvrigt havde været udsat for vold eller trusler om vold i prostitution – ofte fra kunder. 30 % havde været udsat for voldtægt.”
 
I den nye udgivelse bemærkes det dog: ”Oplevelsen af risikoen for at blive udsat for vold er dog til stede hos alle prostituerede, og de tager derfor forholdsregler for at beskytte sig og for at forebygge volden.”

Det er i sig selv rystende. Det er meget svært at pege på andre mennesker i vores samfund, der på samme vis lever med en konstant frygt mens de tjener deres penge. Det er sexkøberne og alfonserne som de er bange for. Og et er i det lange løb dybt skadeligt – både fysisk og psykisk.
 
Atter engang er de udenlandske kvinder i prostitution usynlige – De er nemlig slet ikke repræsenteret i undersøgelsen. Men BT har som det seneste i artikler om den polske
prostituerede Joanna, beskrevet udnyttelsen, volden og kriminaliteten i sexindustrien så indgående, at det ikke længere er muligt at argumentere fornuftigt imod, at mænds sexkøb er et overgreb mod prostituerede. Overgreb, som er en indbygget del af prostitutionen, ikke en sjældenhed.

De fysiske og psykiske helbredsskader ved et liv i prostitution negligeres i papiret, hvor forfatterne i overdrevet grad fremhæver positive forhold ved prostitutionen, uden at angive hvor mange respondenter, som faktisk udtalte sig positivt. Dette til trods for at forfatterne selv skriver, at ”langt de fleste af de kvinder, vi har interviewet til denne undersøgelse, oplever, at deres tid i prostitution har haft negative følgevirkninger i form af forskellige fysiske eller psykiske mén.” og om kvinder i behandling: ”de oplever alvorlige psykiske problemer efter deres ophør i prostitution. Det drejer sig typisk om koncentrationsbesvær, søvnløshed, paranoia, angst, posttraumatisk stresssyndrom m.m. For nogle af disse kvinder er symptomerne så voldsomme, at behandlingen indbefatter en længerevarende medicinering”.
 
At forfatterne udtaler, at mange af kvinderne havde psykiske og fysiske problemer, inden de begyndte i prostitution, og det derfor ikke er sikkert, at prostitution er årsagen til deres problemer, er både naivt og alarmerende – ikke mindst set i lyset af al den eksisterende viden om prostitutionens skadevirkninger. 
Den rigtige sammenhæng er nærmere, at vi ofte har at gøre med kvinder, som I forvejen har store psykiske og fysiske problemer, og hvis tilstand forværres af prostitutionen. Det er ikke rimeligt, at man på denne måde faktisk ender med at sige til disse udsatte kvinder ’når I nu alligevel har det dårligt, så gør det ikke noget, at I foretager jer noget, som efter al sandsynlighed blot vil gøre jeres fysiske og psykiske helbred endnu dårligere’.
 
Prostitution består kun pga. at køberne står klar til at udnytte udsatte mennesker, der langt hovedsagelig sælger sig selv fordi de mangler penge.

At de sexkøbende mænd, udgør problemet, bekræftes af de mange udtalelser fra kvinder, som efter ophør i prostitution aldrig får et normalt forhold til mænd igen, nogle er sågar ude af stand til at være i rum med mænd.
 
Det siger sig selv, at et forbud mod køb af sex ikke kan stå alene, hvorfor vi har brug for viden om hvilke sociale tiltag der virker. Til dette formål er SFI’s interviewundersøgelse væsentlig. Vi skal som samfund på bedste vis tage os af de prostituerede, ved at hjælpe dem videre til et liv uden vold og udnyttelse, og ved at give dem den bedste støtte i arbejdet med at bearbejde skadevirkningerne, og de problematikker som mange har med fra deres opvækst.

Prostituerede er forskellige mennesker, men de potentielt dybt skadelige fysiske og psykiske effekter af et liv i prostitution er de samme. De er et resultat af den konstante strøm af sexkøbere der sætter deres egen kortvarige seksuelle tilfredsstillelse højere end hensynet til andres varige helbred.

(Bragt i Politiken den 31. januar 2012)