Termografering: Er din bolig rød?

Så er de der snart. Resultaterne af den termografering som By- og Miljøudvalget igangsatte for over 2 år siden. I SF har vi set frem til den dag, hvor borgerne på Frederiksberg kunne gå ind på kommunens hjemmeside, og se varmetabet i deres bolig.
I marts 2010 blev Frederiksbergs tage termograferet fra luften fra et fly. Der er tale om en såkaldt 2-D termografering, som iværksattes for at vi kunne få en varmetabskortlægning af Frederiksberg Kommunes boligmasse. Billederne er taget med et infrarødt kamera, der kan vise varme og kolde flader. Således kan man se hvor en bygning er utæt eller dårligt isoleret – som et øjebliksbillede på optagelsestidspunktet.

Nogen kan med rette mene, at det er meget at vente halvandet år på at resultaterne kunne offentliggøres. Årsagen er tekniske problemer med de anvendte kameraer, samt problemer med at få overført data til kommunens GIS-kort (Geografisk Informations System). Ydermere skal man være bevidst om, at resultaterne er behæftet med en stor portion usikkerhed. Teknologisk Institut påpeger således, at et metaltag, der har et lavt emissionstal og et højt refleksionstal vil kunne fremstå med en for høj temperatur eller for lav temperatur i forhold til den reelle temperatur, eftersom taget reflekterer kulde- og varmestråling fra omgivelserne.

Desuden er det problematisk, at man ikke kan se forskel på et velisoleret tag og et velventileret tag. Begge tage vil have ca. samme temperatur som den omgivende luft. Og derfor kan man ikke opdage uisolerede tage på den måde.

I SF vil vi derfor opfordre borgerne til at opfatte det som en anledning til at få indhentet yderligere viden om varmetabet og forbruget i deres bolig, for derigennem at kunne overveje energirenovering. Resultaterne på hjemmesiden bør således ikke anses som den endegyldige sandhed.
Initiativet passer trods usikkerhederne som fod i hose til den massive indsats som vi netop har søsat i budget 2012(-2015) for at få et langt bedre grundlag for at iværksætte energirenoveringer. I SF glæder vi os således over at kommunen bl.a. grundet vores konstante fokus på det grønne energi- og klimafelt er på rette vej.

(Bragt i Frederiksberg Bladet den 15. november 2011)