Mindeplade: Godt initiativ – men uheldig tekst

Det er glædeligt, at der er blevet opsat et mindeplade på Ny Hollænderskolen til fælles erindring om den fatale og fejlagtige bombning af Jeanne d’Arc Skolen, i daglig tale Den Franske Skole og området i nærhed heraf. Mange såredes og i alt mistede 87 børn og 29 voksne livet, heraf de 86 børn og 18 voksne på Den Franske Skole, ved det tragiske bombardement den 21. marts 1945, som desuden gjorde godt 900 frederiksbergborgere hjemløse . En begivenhed der har sat sig dybe ar i adskillige familier.
Det tiltænkte mål var naturligvis Shellhuset, hvor Gestapo havde hovedkvarter. Her opbevaredes den tyske besættelsesmagts arkiv over modstandsbevægelsen –  her sad tilfangetagne modstandsfolk, og her foregik der under besættelsen adskillig tortur, inden den henrettelse eller transport til koncentrationslejr som mødte adskillige.

Royal Air Force (RAF) opererede på baggrund af klare opfordringer fra modstandsbevægelsen til at bombe Shellhuset, og risikoen ved en lavtflyvningsaktion over hovedstaden var kendt. Det var dog det sorteste uheld, med et fly der ramte en lysmast og styrtede ned i Alleenberg-garagerne på Frederiksberg Allé mellem Den Franske Skole og Aveny Teatret, som udløste katastrofen.

Netop derfor bør man ved tilvirkningen af et sådan mindeplade være varsom med at ramme en tone der taler til den følelsesmæssige folkehukommelse, men som også respekterer den historiske kontekst.

På pladen står der følgende at læse: ”Her faldt en af bomberne under angrebet på Frederiksberg den 21. marts 1945.”
Det er evident, at efterladte og andre borgere har følt det som om at Frederiksberg blev angrebet. Men det er for mig at se et fejlskøn at vælge en sådan ordbrug, når nu hele operationen byggede på ønsket om at forebygge tabet af andre menneskeliv, og når man ihukommer at der i de engelske Mosquito-fly sad piloter som selv satte livet på spil ved operationen, og hvoraf to mistede livet. Målet var den tyske besættelsesmagt på Shellhuset, og ikke området ved Frederiksberg Allé.

Jeg er overbevist om, at især historielærerne på Ny Hollænderskolen vil benytte enhver given lejlighed til at stå foran mindepladen og berette om den skæbnesvangre dag under besættelsen, og derigennem være med til at videregive en klar skildring, af det der var en dybt tragisk hændelse på Frederiksberg, der mindst af alt fortjener, at kunne blive fejlopfattet som et kalkuleret angreb.

(Bragt i Frederiksberg Bladet den 8. november 2011, men med en overskrift som undertegnede ikke selv står bag og ej heller kan stå inde for)